0

Već od 1. travnja Dom zdravlja u Metkoviću ostaje bez tri liječnice. Jedna od njih je stekla uvijete za mirovinu a druge dvije zbog zdravstvenih razloga odlaze na višemjesečno bolovanje. Veliki je to udar na zdravstveni sustav u gradu Metkoviću koji kao i brojni drugi gradovi muku muči sa liječničkim kadrom.

Prema grubim procjenama više od šest tisuća pacijenata iz ove tri ordinacije ostaje bez svog liječnika i odgovarajuće primarne zdravstvene zaštite. Na ovaj problem na nedavnoj sjednici Gradskog vijeća upozorio je dr. Nikica Hajvaz, liječnik radiolog u Domu zdravlja i vijećnik stranke Most, piše Dubrovački vjesnik.

– Problem liječnika u Domu zdravlja Metković trebalo je odavno rješavati. Dolazi novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti i kroz njega je trebalo provući specifičnosti doline Neretve i da se primjenjuju kriteriji zdravstvene zaštite kao na otocima. Problem se ne može riješiti na razini Doma zdravlja već treba uključiti i županiju Dubrovačko-neretvansku i ministarstvo zdravstva – kazao je dr. Hajvaz.

Ovo je najveća kriza u Domu zdravlja unatrag nekoliko godina. Podsjetimo, Dom zdravlja je 2019 godine ostao bez pedijatara koji su otišli u mirovinu ali taj problem je riješen angažmanom liječnika iz bolnice u Mostaru. U međuvremenu su i dvije pedijatrice završile svoje specijalizacije, pa tako primarna zdravstvena zaštita djece funkcionira a također i laboratorijska dijagnostika.

Međutim, ravnatelj Doma zdravlja, Vjekoslav Čuvalo kaže da će se zdravstvena skrb za pacijente iz ordinacija u kojima nedostaju liječnici organizirati sa postojećim kadrom. On ne očekuje značajnije probleme.

Više u kategoriji Regija