0

U trećem dijelu serijala AJ Kodex autori serijala istražuju što će izgradnja tri nove velike hidroelektrane u okviru projekta ”Gornji horizonti” značiti za stanovnike, endemski biljni i životinjski svijet juga Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

Vlasti bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska predstavljaju ga kao ispunjenje energetskog sna iz prošlog stoljeća i ističu ekonomsku dobit.

Zaštitnici prirode, stanovnici i brojni znanstvenici zabrinuti su da bi realizacija tog energetskog projekta dolinu Neretve i njene pritoke Bunu, Bregavu i Bunicu, prirodni rezervat Hutovo blato i ušće Neretve na jugu mogla pretvoriti u pustinju.

U prva dva dijela serijala “Bitka za Neretvu” autori AJ Kodexa govorili su o planovima različitih razina vlasti u Bosni i Hercegovini da izgrade najmanje 70 malih i sedam velikih hidroelektrana u slivu Neretve te borbi aktivista i građana da zaštite svoje rijeke od planova investitora.

Izvor: Čapljinski portal

Više u kategoriji Izdvojeno