0

Katolici diljem svijeta danas obilježavaju blagdan Svetog Ante, jednog od najštovanijih svetaca po kojem su nazvane brojne crkve i vjerske ustanove te po kojem su mnogi dobili imena.

Inače, Sveti Ante svetac je bolesne djece, zatvorenika, zaljubljenih, bračnih drugova, žena, putnika, potlačenih i siromašnih, a u narodu se smatra i pomoćnikom kod neplodnosti i porođaja te zaštitnikom od bolesti. Već 1266. godine posvećena mu je crkva u Bihaću koja je tada sagrađena, a i u drugim brojnim crkvama običaj je imati kip ili oltar sv. Ante.

Na sam blagdan Antunova blagoslivljaju se djeca i cvijeće, a posebice ljiljani koji se smatraju njegovim cvijetom.

Inače, Fernando Mertins de Bluhoes rodio se u Lisabonu 1195. godine, a već se u petnaestoj godini odlučio posvetiti se Bogu, a stupanjem u red franjevaca dobiva ime Antun. S obzirom na to da je umro u Padovi, po njoj je dobio i prezime te ga se danas prepoznaje kao Antuna Padovanskog.

Stupanjem u franjevce brzo je zadobio ljubav vjernika koji su ga slušali i koji su htjeli razgovarati s njim. Zbog svojih vještina 1222. godine sv. Franjo ga je imenovao učiteljem bogoslovije u Bologni, čime je Antun Padovanski postao prvi franjevac učitelj bogoslovije. Smrti sv. Franje 1226. godine, Antun postaje provincijal proširene bolonjske provincije u sjevernoj Italiji.

U 37. godini života umire 13. lipnja 1231. godine, a već iduće godine tadašnji papa Grgur IX. proglasio ga je svetim te se ubrzo nakon krenula graditi crkva u njegovo ime.

Više u kategoriji Izdvojeno