IzdvojenoLuka Ploče

SUNČANA ELEKTRANA Lučka uprava Ploče radi na osiguranju energetske neovisnosti objekta i doprinosi u borbi protiv klimatskih promjena

0

U doba rastuće svijesti o klimatskim promjenama, potrebe za održivim poslovanjem ali i smanjenjem troškova poslovanja, Lučka uprava Ploče prepoznala je važnost prelaska na obnovljive izvore energije s posebnim naglaskom na solarnu energiju.

Upravo iz navedenih razloga, odlučili smo izgraditi sunčanu elektranu priključne snage  175 kW električne energije.

Fotonaponski moduli su postavljeni na ravnom krovu upravne zgrade Ulaznog terminala luke Ploče, na odgovarajućim metalnim nosačima tako da su nagnuti pod kutom od 10° u odnosu na horizontalnu plohu. Razmak između fotonaponskih modula je minimalan i određen tako da se optimalno iskoristi raspoloživa ploha.

Instalirana su ukupno 332 fotonaponskih modula od monokristalnog silicija nazivne snage 575Wp što daje ukupnu instaliranu snagu od 190,9 kWp.

Praćenje rada cjelokupnog fotonaponskog sustava omogućeno je preko WLAN sučelja ili Ethernet vezom, što rezultira bitno jednostavnijim, robusnijim i kvalitetnijim sustavom za nadzor rada fotonaponskog sustava.

Ugovor o izgradnji sunčane elektrane potpisan je sredinom srpnja 2023. godine s društvom PRODITUS d.o.o., nakon prethodno provedenog javnog natječaja. Ugovorena vrijednost radova iznosi 167.766,50 € bez PDV-a.

Lučka uprava Ploče aplicirala je na javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Budući da je ispunila sve tražene uvijete i dostavila svu potrebnu dokumentaciju Lučka uprava Ploče potpisala je ugovor o neposrednom sufinanciranju projekta korištenja obnovljivih izvora energije.

Fond sudjeluje sredstvima pomoći u ovom projektu najviše u iznosu od 658.535,25 KN (87.408 EUR).

Izvođenje radova je započelo u siječnju 2024. godine, te su isti završeni u ugovorenom roku. Nakon što su napravljena sva završna izvješća i elaborati koji su odobreni od strane HEP-a, sunčana elektrana puštena je u probni rad. Procjenjuje se kako bi godišnja proizvodnja električne energije iz fotonaponskog sustava mogla iznositi oko 252.917,00 kWh.

Procjenjuje se da će solarna elektrana pokriti 35 do 40% potreba za električnom energijom na ulaznom terminalu luke Ploče gdje su uz Lučku upravu Ploče smješteni pomorski granični prijelaz za promet putnika i roba, Služba za RGP Luka Ploče Carinskog ureda Ploče, policija te otpremnici.

U mjesecima kada proizvodnja električne energije prelazi potrošnju samog objekta, sav višak električne energije koju proizvede ova solarna elektrana bit će predan u javnu elektroenergetsku mrežu.

Postizanjem ovakve energetske neovisnosti osigurava se otpornost na ekonomske rizike povezane s nestabilnosti cijena energenata na tržištu.

Solarni sustavi su ekološki prihvatljivi jer proizvode čistu energiju bez emisija stakleničkih plinova, stoga će implementacijom ovog sustava Lučka uprava Ploče smanjiti svoj ekološki otisak za 36,39 tisuća tona CO2 godišnje, čemu će pridonijeti zaštiti okoliša, a time ujedno odražati opredjeljenje za održivost i društveno odgovorno poslovanje.

Ovaj projekt neće samo osigurati energetsku neovisnost objekta, već će doprinijeti i globalnim naporima u borbi protiv klimatskih promjena.

U posljednjih nekoliko godina Lučka uprava Ploče se usredotočila na razvoj kulture brige o okolišu, poštivanjem visokih standarda očuvanja okoliša, implementacijom zelenih tehnologija i smanjivanje ovisnosti o drugim izvorima energije što značajno pridonosi energetskoj tranziciji i ostvarivanju postavljenih energetskih i klimatskih ciljeva.

Izvor: juginfo.hr

Više u kategoriji Izdvojeno