GradIzdvojeno

PRVI JAVNI POZIV Grad Ploče sufinancira obnovu fasada višestambenih zgrada

0

Grad Ploče objavio je prvi javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje obnove fasada višestambenih zgrada na području Grada Ploča. Poziv je otvoren narednih 45 dana, do 15. travnja 2024., a važno za napomenuti je da Gradska uprava planira ponavljati poziv i u narednim godinama.

Cilj poziva je financijski poduprijeti i motivirati upravitelje i vlasnike zgrada čije su fasade dotrajale te imaju vidljiva oštećenja i tragove propadanja, a kako bi se povećala sigurnost na javnim površina te, jednako važno, unaprijedio vizualni identitet grada. Grad je do sada više puta angažirao pločanske vatrogasce za uklanjanje opasnih dijelova fasade koji su otpadali i predstavljali ugrozu za građane i imovinu, a nakon procesa obnove takve će situacije postati prošlost.

„Najavili smo ovo sufinanciranje prije nekih godinu dana, odluka je prošla javno savjetovanje, sjeli smo i razgovarali s brojnim upraviteljima i stanarima zgrada i tako kreirali model sufinanciranja. U ovoj fazi primarni cilj su Soliteri koji su nekoć bili simbol razvoja grada i arhitektonski pokazni primjer, a već godinama su nažalost ruglo koje dominira cijelom vizurom grada, neprikladno okruženju i slici Ploča koju želimo kreirati. Pozivam sve upravitelje da iskoriste priliku i prijave svoje zgrade te iskoriste bespovratna sredstva. Napominjem da ćemo ovu mjeru provoditi i u budućnosti te da će sve zgrade imati svoju priliku da dobiju sufinanciranje“, rekao je gradonačelnik Mišo Krstičević.

Financijska sredstva za provedbu Poziva osigurana su u Proračunu Grada Ploča za 2024. godinu ukupnom iznosu od 190.000,00 eura.

Maksimalni ukupni iznos namjenskih, bespovratnih novčanih sredstva koje je moguće ostvariti po odobrenom Zahtjevu za sufinanciranjem obnove fasade višestambene zgrade (s uključenim PDV-om) – iznosi 31.666,00 eura po korisniku sredstava.

Grad će također i retroaktivno sufinancirati troškove obnove fasada onim zgradama koje su već provele obnovu i to one troškove koji su nastali od 1. siječnja 2022.

Prihvatljiv trošak u smislu ovog Poziva je trošak PDV-a koji nije povrativ te je nastao u sklopu sljedećih radova:

– ličilački radovi
– izrada fasadnog sustava bez toplinske izolacije
– izrada fasadnog sustava s toplinskom izolacijom.

Svi detalji Poziva dostupni su na službenoj stranici Grada Ploča.

Više u kategoriji Grad