0

Porast prometa i putnika i robe u četvrtom tromjesečju 2022.

U hrvatskim morskim lukama u četvrtom tromjesečju 2022. ukrcano je i iskrcano 4,3 milijuna putnika. U usporedbi s istim razdobljem 2021., to je porast za 17,1%. U usporedbi s četvrtim tromjesečjem 2019., prisutan je pad za 3,9%.

Na trajektima i putničkim brodovima u četvrtom tromjesečju 2022. prevezeno je 4,1 milijun putnika, što je više za 14,5% nego u istom razdoblju 2021. Porast putnikaostvaren je u svim većim lukama i u međunarodnom prometu. Na brodove se ukrcalo i iskrcalo 5,6% više osobnih vozila i 16,3% više autobusa u usporedbi s istimtromjesečjem 2021.

Od ukupnog broja putnika u morskim lukama 168 tisuća iskrcano je s brodova za kružna putovanja te su, među ostalim, obišli luke Split, Dubrovnik, Rijeku, Zadar i Šibenik.U usporedbi s četvrtim tromjesečjem 2021., to je porast za 126,8%.

Ukupan promet robe u četvrtom tromjesečju 2022. na razini Republike Hrvatske iznosio je 5,8 milijuna tona te je porastao za 6,3% u odnosu na isto razdoblje 2021., zbog porasta prometa tekućeg tereta (s udjelom u ukupnom prometu robe od 48%), za 21,8%, te prometa suhe rasute robe, za 2,6% (s udjelom u ukupnom prometu robe od29%) u odnosu na isto razdoblje 2021., dok su tone robe u kontejnerima pale za 14,0% (s udjelom u ukupnom prometu robe od 15%).

Od pet luka koje ostvaruju 90% ukupnog prometa robe u morskim lukama, porast je u četvrtom tromjesečju 2022. zamjetan u lukama Omišalj (28,4%) i Ploče (17,0%) u usporedbi s četvrtim tromjesečjem 2021.

Ukupan porast prometa u morskim lukama u 2022.

Od siječnja do prosinca 2022. u morske luke Hrvatske prispjelo je 10,4% više brodova nego u istom razdoblju 2021. Više od 33,8 milijuna putnika ukrcano je i iskrcano uhrvatskim morskim lukama u 2022., što je za 23,8% više u usporedbi s 2021.

U usporedbi s istim razdobljem 2019., promet putnika pao je za 4,9%. Ukupan promet robe u morskim lukama od siječnja do prosinca 2022. porastao je za 9,1% u odnosu na isto razdoblje 2021. te je iznosio 23,6 milijuna tona.
G-1.

 

Više u kategoriji Izdvojeno