0

Na kraju siječnja ove godine na području Dubrovačko – neretvanske županije FINA je evidentirala 4.985 građana koji nisu podmirili dospjele osnove za plaćanjem, a kojima su računi zbog toga blokirani. Dug blokiranih građana na jugu Hrvatske iznosio je 53,5 milijuna eura i odnosi se na glavnicu bez kamata, piše Dubrovnikpress.

Prema izvještaju Fine, prema mjestu prebivališta najviše ih je području grada Dubrovnika gdje je 1.807 građana s dospjelim neizvršenim osnovama za plaćanje, a glavnica duga je iznosila je 20,4 milijuna eura.

Inače, 31. siječnja u Hrvatskoj je 227.519 građana imalo blokirane račune, s glavnicom duga od 2,4 milijarde eura. Broj hrvatkih dužnika je za 0,5 posto manji nego u prethodnom mjesecu, a 5,4 posto manji nego prije godinu dana.

Glavnica duga od 2,4 milijarde eura, je za 1,1 posto manja u odnosu na prosinac 2022. godine te za 1,9 posto u odnosu na siječanj prošle godine.
Po podacima FINA-e, kada se glavnici od 2,4 milijarde eura pridoda i dug po osnovi kamata u visini od 841,9 milijuna eura, ukupan je dug građana s blokiranim računima krajem siječnja iznosio 3,2 milijarde eura.

Iz FINA-e su naveli kako se najveći dio glavničnog duga, u iznosu od 700 milijuna eura, odnosio na dug potrošača prema bankama kao vjerovnicima, a prema svim financijskim institucijama dug je iznosio 800 milijuna eura, prenosi Dubrovnikpress.

Više u kategoriji Politika i gospodarstvo