0

Posadiš smokve u kamenjaru, može i masline, lozu ili smilje. Prijaviš parcelu u Arkod i eto ga. Poticaji iz EU fondova stižu svake godine, samo je uvjet da je zemljište vlasništvo jedna kroz jedan ili da imate ugovor o zakupu.

Nije bitno što je sve zaraslo u korov i što se masline i smokve ne vide od kapine i drače. Dok te otkriju prođe nekoliko godina a ti uživaš u blagodatima poticaja. Pa i kad inspekcija izađe na teren i utvrdi da na pareclu ljudska noga nije godinama kročila ovakve “ilegalce” ne boli glava jer najgore što im se može dogoditi jest naredba da vrate novac. A kako će vratiti nešto što nemaju i što su odavno potrošili. Uglavnom u takvim slučajevima proglase stečaj firme, obrta ili osobni stečaj i život ide dalje.

Češljajući sustave poticaja Državna revizija više je puta donosila mišljenje prema kojem je nužno utvrditi je li državno poljoprivredno zemljište u funkciji poljoprivredne proizvodnje ili je samo sredstvo za ostvarenje novčanih potpora i poticaja. Stoga je Državni ured za reviziju preporučavao provoditi aktivnosti na uspostavi učinkovitog sustava kontrola poljoprivrednog zemljišta na području RH koje bi trebalo biti isključivo u funkciji razvoja poljoprivredne proizvodnje.

Međutim, odzvonilo je ilegalnim lovcima na poticaje koji su planirali obogatiti se a ništa ne raditi, piše Dubrovački vjesnik.

Ministarstvo poljoprivrede uspostavilo je novi sustav monitoringa poljoprivrednih površina koji je aktivan i funkcionalan od ove godine za područje cijele Hrvatske, dok je prošle godine primjenjivan kao pilot projekt na područjima Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije.

Kako je pojašnjeno, sustav za nadzor površina (monitoring) je postupak redovitog i sustavnog opažanja, praćenja i procjene poljoprivrednih djelatnosti i praksi na poljoprivrednim površinama na temelju podataka satelita Sentinel u okviru programa Copernicus i drugih podataka najmanje istovjetne vrijednosti. Njime su obuhvaćeni svi uvjeti za sve intervencije povezane s površinom koji se njime mogu nadzirati, a osigurava utvrđivanje prisutnosti neprihvatljivih površina, posebno trajnih struktura; neprihvatljive upotrebe zemljišta te promjenu vrste uporabe poljoprivredne površine za obradivo zemljište, trajne nasade ili trajne travnjake.

Rezultati automatske procjene poljoprivredne aktivnosti prikazuju se u sustavu u obliku “semafora”, pri čemu će zelenom biti označene prihvatljive površine, crvenom neprihvatljive površine, a za žuto označene površine nije moguća automatska procjena. U cilju smanjenja broja slučajeva s nejasnim rezultatima nadzora (žuto) provodit će se kaskadna stručna procjena podataka satelita Sentinel iz programa Copernicus i/ili drugih vrsta podataka koji su barem istovjetne vrijednosti, što podrazumijeva podatke satelita iste ili veće rezolucije i geotagirane fotografije, koje putem AgroGTF mobilne aplikacije prikupe djelatnici Agencije za plaćanja ili poljoprivrednik na zahtjev Agencije.

O rezultatima automatske procjene obavještava se poljoprivrednike putem AGRONET sustava, a status poljoprivredne aktivnosti i Agencija i poljoprivrednik mogu pratiti putem semafora tijekom cijele proizvodne godine. Na ovaj način prikupljeni podaci će, između ostalog, omogućavati rana upozorenja poljoprivrednika u svrhu poticanja pravovremenog poštivanja uvjeta za korištenje sredstava iz EU fondova te izbjegavanje administrativnih kazni ukoliko korisnik nakon upozorenja ispuni uvjet za potporu. Također, podaci monitoringa će omogućavati ažuriranje ARKOD sustava, kao i izradu obveznog godišnjeg izvještaja o uspješnosti koji se dostavlja Europskoj komisiji.

– Osnovna namjena sustava i, vjerujem, njegova najveća vrijednost jesu upravo rana upozorenja našim poljoprivrednicima vezana uz ispunjavanje kriterija prihvatljivosti i obveza u okviru mjera propisanih Pravilnikom o provedbi izravne potpore i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu te razvijanje komunikacije i suradnje s proizvođačima. Na ovaj način nadzirat ćemo gotovo sve poljoprivredne površine, kontrolirati ih učinkovitije i prevenirati njihovu neprihvatljivu upotrebu te poticati hrvatske poljoprivrednike na pravovremeno ostvarivanje potrebnih uvjeta za ostvarivanje vrijednih potpora”, naglasila je ministrica poljoprivrede, Marija Vučković.

Na obradivom zemljištu moraju se provoditi poljoprivredni radovi u agrotehničkim rokovima sukladno prijavljenoj vrsti korištenja i podneblju u kojem se aktivnost odvija. Poljoprivredne površine pod trajnim travnjacima, evidentirane u ARKOD-u kao livade, pašnjaci ili krški pašnjaci, korisnik mora minimalno održavati napasivanjem stoke ili kositi barem jednom godišnje.

Više u kategoriji Izdvojeno