0

Tijekom rezidbe vinove loze, u vinogradima se mogu uočiti simptomi zaraze uzročnicima bolesti drva (Eska, Eutipoza, Petrijeva bolest). Zaštita bolesti drva vinove loze svodi se na primjenu PREVENTIVNIH MJERA  koje uključuju aktivnosti: odumrle trsove potrebno je ukloniti iz nasada, prilikom rezidbe koristiti sredstvo za dezinfekciju, te veće rezove starog drva premazati. A netom nakon rezidbe preporuka je primjena bioloških fungicida na osnovi gljivice Trichoderma spp.

Pripravak koji je registriran za ovu namjenu je VINTEC (Trichoderma atroviride SC1),  primjenjuje se fazi mirovanja, a optimalnu učinkovitost ima kad je minimalna dnevna temperatura 10°C,  relativna vlaga zraka najmanje 70%, te bez kiše i mraza najmanje 24 sata od primjene.

Također se na orezanoj rozgvi mogu uočiti simptomi Crne pjegavosti (Phomopsis viticola). Tipični simptomi su da rozgva  poprima srebrenkasti izgled gdje su vidljive crne točkice (piknidi). Mjere zaštite od crne pjegavosti započinju rezidbom gdje je potrebno odstraniti oboljele lucnjeve te zaraženu rozgvu iznijeti iz vinograda i spaliti.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi:  https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/ 

 Sredstva za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s dozvolom poštujući upute na etiketi. Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti niti primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.

Prema novom Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja te propisno zbrinuti ambalažu

Srećko Bošković mag.ing.agr.

srecko.boskovic@mps.hr

Više u kategoriji Izdvojeno