0

Prema novoj Uredbi o baterijama mijenjaju se dosadašnja pravila za nabavu, proizvodnju i recikliranje baterija za električne automobile čime bi se utjecaj baterija električnih vozila na okoliš trebao značajno poboljšati.

Proizvođači baterija za tržište EU, od srpnja 2024. godine, bit će obvezni podnositi izvještaj o cjelokupnom ugljičnom otisku proizvoda, o rudarenju, proizvodnji, recikliranju.

Uvođenje električnih vozila jedan je od načina na koji EU želi ispuniti ciljeve klimatske neutralnosti, međutim sve veća potražnja za električnim automobilima dovela je do značajnog smanjenja litija kao glavnog materijala koji se koristi za proizvodnju punjivih baterija

I tako opet dolazimo do važnosti recikliranja. S vremenom će se obnavljati sve više baterija i reciklirati važne materijale iz njih, poput bakra, kobalta, litija, nikla i olova.

Recikliranje litija iz baterija nije baš jednostavan proces, ali EU je postavio nove ciljeve recikliranja pri čemu se očekuje da se 70% litija mora obnoviti iz baterija do 2030. godine.

Više u kategoriji Ekologija