0

Odlukom predsjednika Republike Hrvatske dr. Franje Tuđmana od 12. rujna 1991. kojom je imenovao admirala Svetu Leticu zapovjednikom, službeno je započelo ustrojavanje Hrvatske ratne mornarice. Već 21. rujna iste godine admiral Letica ustrojava prvu ratnu luku u Hrvatskoj. Bila je to Ratna luka Ploče, a na privremeno Zapovjedništvo imenovani su kapetan fregate Zvonimir Franjković, zapovjednik luke, te časnici u Zapovjedništvu – poručnici bojnog broda Dragan Stipković i Martin Kuliš.

Dana 5. listopada ove godine navršava se 23 godine od osnivanja 1. satnije mornaričko-desantnog pješaštva HV-a, odnosno HRM-a u sklopu Ratne luke u Pločama. Bila je to prva postrojba koju je utemeljila Hrvatska ratna mornarica prema zapovijedi zapovjednika admirala Letice od 28. rujna 1991., a ujedno je to bila prva postrojba ročnih vojnika HV-a.

Okosnicu nove postrojbe činio je vod interventne satnije Narodne zaštite, koji se obučavao u Gradcu. U njegovu sastavu ustrojena je prva postrojba Vojne policije u HRM-u, čiji je zapovjednik bio Denis Jelčić. Diverzantsku desetinu vodio je Željko Doko, dok je Željko Matković bio na čelu desetine pješaštva. Postrojba je bila sastavljena od 48 novaka s područja općine Ploče, generacije 1971., 1972. i 1973. godine nakon poziva Ureda za obranu.

Svečanu prisegu prvi hrvatski ročnici dali su u Pločama 8. prosinca 1991. godine. Za prvog zapovjednika imenovan je zastavnik Vlaho Orepić. Zapovjednici vodova bili su: 1. vod Željko Matković, 2. vod Martin Nikolac i 3. vod Željko Nikolac-Galac. Novoosnovana postrojba bila je smještena u vojarni „Sidrište“ koju je tih prvih dana listopada blagoslovio pločanski župnik don Petar Mikić, a zanimljivo je istaknuti da je to prva blagoslovljena vojarna u RH.
“Nemojte paliti tuđe kuće, nemojte rušiti tuđe crkve, nemojte zatirati tuđe grobova kao oni što su na ovome mjestu bili prije vas. Budite ponosni hrvatski vojnici”, rekao im je tada don Mikić, a tih „zapovijedi“ mladi ročnici držali su se cijelo vrijeme služenja Domovini.

Nažalost, 4. studenoga 1991., tijekom izvršavanja zadaće, pogiba pripadnik ove postrojbe Zvonko Dropulić, a nakon teške bolesti 25. prosinca 2003. preminuo je i njihov drugi pripadnik – Ernest Lutman.

Kroz ratnu 1992. godinu postrojba je djelovala na području južnog bojišta, od Šipana i Stona do Bistrine, gdje su izvršavali zapovijedi nadređenih. Nakon odsluženja vojnog roka prvi hrvatski ročnici nastavili su braniti domovinu u pričuvnim i profesionalnim postrojbama HV-a, a mnogi od njih i danas su u sastavu Oružanih snaga RH. Treba naglasiti da je dio pripadnika ove postrojbe dao i svoj doprinos u misijama NATO-a na Golanu i Afganistanu.

Foto: Ivan Skender

Prvi hrvatski ročnici danas su okupljeni u Udruzi „Prvi hrvatski ročnik – Ploče“, čiji je cilj bio i rješavanje statusa priznanja da su uistinu oni prvi ročnici u Republici Hrvatskoj. Konačno je ovim mladim ljudima koji su se uključili u obranu domovine priznanje stiglo 14. travnja ove godine od predsjednika RH, priznanje koje su dugo čekali i zaslužili. Sadašnji pripadnici Udruge „Prvi hrvatski ročnik“, a tada 1991. godine novaci 1. satnije mornaričko-desantnog pješaštva HRM-a (1. SMDP HRM ) bili su uistinu prvi ročnici u sastavu Hrvatske vojske od 5. listopada 1991. do 4. kolovoza 1992. godine.

Prvi hrvatski ročnici bili su : pok. Zvonko Dropulić, pok. Ernest Lutman,Josip Barbir, Joško Barbir, Robert Barbir, Zvonimir Batinović, Ante Beader, Perica Bebić, Nedjeljko Bogunović, Tomislav Borić, Zlatko Bošković, Frano Božić, Jurica Butigan, Valter Dugandžić, Leo Franić, Zoran Franić, Marijo Gradac, Goran Grbavac, Toni Grgurinović, Dragan Jelčić, Vjekoslav Jerković, Joško Jovica, Darko Kačić-Miošić, Mario Korljan, Nedjeljko Kušurin, Ante Marinović, Romano Marinović, Zoran Marinović, Damir Marković, Dragan Martić, Ivo Medak, Tomislav Medak, Mate Ostojić, Vedran Perić, Andrej Puljan, Matko Radonić, Mate Roso, Matko Sinković, Mario Stanković, Mario Šetka, Marinko Štrbić, Ozren Štrbić, Damir Šunjić, Dalibor Tomašević, Stašek Veža, Dario Ždrić, Jurica Žderić i Slaven Šunjić.

Izvor: Vojna povijest

Foto: Ivan Skender

Više u kategoriji Grad