0

Iz Ministarstva poljoprovrede RH reagirali su na tekst o potporama poljoprivrednicima koji je obljavlje na portalu Dubrovačkog vjesnika.

– U online izdanju Dubrovačkog vjesnika objavljen je 10. veljače 2023. članak naslova Ako nemaš 10 hektara maslina i 6 hektara loze nemoj se javljati na natječaj u kojem su iznesene netočne informacije koje se odnose na Ministarstvo poljoprivrede.

U tekstu je u nekoliko navrata naglašeno da se mjerom zanemaruju ‘mali‘ poljoprivrednici i pogoduje ‘velikim‘ poljoprivrednicima, ističući kako “prema uvjetima natječaja novac će dobiti samo oni koji imaju 10,3 hektara maslina, 6,65 hektara vinograda, 2,16 hektara mandarina, 6,06 hektara jabuka” te dajući ocjene da će na taj način većina dalmatinskih poljoprivrednika ostati bez poticaja, ustvrđujućikako su “veliki proizvođači su i dalje ostali u povlaštenom položaju za dobivanje novčanih sredstava za ublažavanje štete zbog Ukrajine.”

Ovim putem ističemo kako autor članka nije tražio Ministarstvo poljoprivrede za komentar, pojašnjenje ili tumačenje navedenih tvrdnji, a niže dostavljamo točne informacije o Mjeri 22 odnosno “Izvanrednoj privremenoj potpori poljoprivrednicima koji su posebno pogođeni učinkom ruske agresije na Ukrajinu”.

U okviru Povjerenstva za izradu Mjere 22 PRR-a uz suglasnost svih zastupljenih interesnih skupina obuhvaćenih radom Povjerenstva (Ministarstvo poljoprivrede, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Hrvatska poljoprivredna komora, Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora) definirano je 14 tipova poljoprivredne proizvodnje s izraženim postotnim udjelom za troškove energije, gnojiva i stočne hrane u ukupnim prihodima za razdoblje 2019.-2021., što za vinogradarstvo i vinarstvo iznosi 11,55 %,, za maslinarstvo 12,53 %, u proizvodnji voća 23,58 % od ukupnih troškova, za biljnu proizvodnju i stočarstvo – kombinirano 69,52 %. Temeljem navedenog vidljivo je kako je intencija Povjerenstva bila putem ove Mjere uspostava sustava kojim će se pružiti potpora najugroženijim skupinama proizvođača, što je navedeno i u Uredbi EU kojom je mjera propisana.

Također, u okviru Mjere 22, kao uvjet prihvatljivosti korisnika poljoprivrednika definirana je ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva veća od 3.000 EUR SO, kao i upis u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava zaključno s 1.1.2021. te, kao obaveza i uvjet iz Uredbe EU (primjena ekološki i klimatski prihvatljivih metoda proizvodnje) sudjelovanje u mjeri 10.1 i/ili mjeri 11 PRR-a. Isključen je jedino organizacijski oblik samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo (SOPG), jer se ista poljoprivredom bave za osobne potrebe, nisu tržišno orijentirani te, s obzirom na to da su ograničena sredstva, ne doprinose u tolikoj mjeri prehrambenoj sigurnosti građana, a što ovo Ministarstvo smatra strateškim ciljem.

Unatoč ograničenjima, minimalne površine za koje će se ostvarivati pomoć su daleko manje od onih koje iznosi autor te obuhvaćaju 0,6 ha agruma i potporu vrijednu 1.000,07 EUR, 3 ha maslina i potporu vrijednu 1.037,12 EUR i 2 ha vinograda uz potporu u iznosu 1.035,62 EUR, a nikako ne 10,3 hektara maslina, 6,65 hektara vinograda, 2,16 hektara mandarina, kako navodi autor. Ilustracije radi, korisnik s 2,5 ha mandarina ostvaruje pravo na potporu u iznosu od 4.098,63 EUR, a korisnik s 10 ha maslina 3.457,06 EUR. Ističemo da će se pojedinačne potpore ovisno o broju korisnika povećavati/umanjivati linearno.

Dodatno, kao odgovor na to da će veliki broj dalmatinskih poljoprivrednika ostati bez potpore, ističemo da u sklopu Mjere 22 na području Jadranske Hrvatske uvjete za financijsku pomoć ostvaruje 4 379 poljoprivrednika.

Ovo Ministarstvo sada, kao i uvijek, osigurava interventnu pomoć za poljoprivrednike suočene poremećajima, samo je za COVID mjere pomoći isplatilo 134 milijuna eura, a samo u 2022. godini je putem programa pomoći i potpora iz nacionalnih sredstava isplaćen iznos od 75,5 milijuna eura. Ukupno je do sada putem Programa ruralnog razvoja i za izravna plaćanja poljoprivrednicima isplaćeno više od 5,6 milijardi eura ili više od 42 milijarde kuna.

Ministarstvo poljoprivrede upravo izrađuje i dodatni, sveobuhvatni program pomoći, sukladno financijskim mogućnostima, za sve sektore koji su značajno pod utjecajem tržišnih poremećaja- stoji u reagiranju Minstarstva poljoprivede RH.

Više u kategoriji Politika i gospodarstvo