IzdvojenoLuka Ploče

Lučka uprava Ploče projektni partner u sklopu Projekta MILEPORT ”Improving the last MILE accessibility of Adriatic PORTs”

0

Lučka uprava Ploče projektni je partner u sklopu projekta MILEPORT ”Improving the last MILE accessibility of Adriatic PORTs” koji je sufinanciran iz programa Interreg Italija – Hrvatska 2021-2027. Proračun Lučke uprave Ploče u sklopu projekta je 299.988,60 €. Cilj projekta MILEPORT je riješiti slabu dostupnost posljednje milje jadranskih luka, što utječe na njihovu integraciju u dotične gradove i zaleđe, uzrokujući neučinkovitost multimodalnog transporta, slabiji gospodarski rast, veće onečišćenje zraka povezano s prometom kao i emisije stakleničkih plinova.

Kako bi se postigla bolja dostupnost, nužna je suradnja partnera s obje obale Jadranskog mora jer su problemi zajednički, a obuhvaćene operativne teme se ne mogu rješavati na lokalnoj razini s obzirom na globalnu prirodu transportnih tokova.

Zbog toga je ključna suradnja između prijevoznika kao ključnih aktera u logističkom lancu što doprinosi ukupnoj učinkovitosti multimodalne povezanosti i poboljšanju dostupnosti posljednje milje jadranskih luka i jačanje teritorijalne kohezije.

U sklopu projekta MILEPORT Lučka uprava Ploče aktivno će doprinositi svim aktivnostima. Pridonijet će razvoju strategije i akcijskih planova za poboljšanje pristupačnosti jadranskih luka primjenom inovativnih IKT rješenja s posebnim naglaskom na razvoj sustava rezervacija i najava vozila i unapređenja IKT alata za upravljanje prometnim tokovima i protokom roba, a kojima će biti osnova Lučki informacijski sustav (PCS). Lučka uprava Ploče sudjelovat će i u zajedničkom projektiranju i testiranju zajedničkih IKT pilot aktivnosti.

U sklopu pilot aktivnosti izvršit će nadogradnju Lučkog informacijskog sustava, kao i nadogradnja podsustava koji uključuju CCTV podsustav i sustav tehničke zaštite i kontrole pristupa. CCTV sustav će biti nadograđen video kamerama i dijelom tehničkog sigurnosnog sustava za analitiku koja mora biti sposobnost prepoznavanja kodova kontejnera. Podaci će biti razmijenjeni putem API-a prema postojećim sustavim koji egzistiraju na lukom području (TOS-PCM sustav Luke Ploče itd.). Analitički sustavi koristit će se u postupcima koji su osnova za funkcioniranje ulaznog terminala luke Ploče.

Uključenost lučkih dionika osigurat će se u svim fazama projekta.

Voditelj projekta: Port Network of the Eastern Adriatic Sea.
Projektni partneri: North Adriatic Sea Port Authority – Ports of Venice and Chioggia (IT), Port of Ravenna Authority (IT), Central Adriatic Ports Authority (IT), Southern Adriatic Sea Port Authority (IT), Lučka uprava Rijeka (HR), Lučka uprava Zadar (HR), Lučka uprava Ploče (HR)

Trajanje projekta : 30 mjeseci (01.02.2024 -31.07.2026.)
Ukupni proračun : € 2.575.574,60
Proračun Lučke uprave Ploče: € 299.988,60
Zemlje: Italija i Hrvatska

 

Više u kategoriji Izdvojeno