0

Temeljem Progrma aktivnosti u provedbi mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2024. godini, Vatrogasna zajednica Grada Ploča raspisuje JAVNI NATJEČAJ za zapošljavanje za radno mjesto ”Sezonski vatrogasac”, na određeno vrijeme od 4 mjeseca u razdoblju od 1. lipnja 2024. do 30. rujna 2024.godine.

Trajanje radnog vremena je puno radno vrijeme.

Traženi broj izvršitelja: 8.

Opis poslova i zadaća za radno mjesto za koje se raspisuje natječaj:

– neposredno sudjeluje u intervencijama gašenja požara na otvorenom prostoru, a kod ostalih
vrsta intervencija obavlja posloveza koje je osposobljen/a
– izvodi obuku i vježbe
– odgovara za učinkovitost zadužene opreme i sredstava rada koja koristi
– obavlja poslove na održavanju tehnike i objekata
– obavlja ostale poslove iz svoje nadležnosti i naloge nadređenih zapovjednika.

Opći uvjeti za koje kandidat mora ispuniti su:

  • punoljetnost
  • hrvatsko državljanstvo.

Osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidat mora ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

  • završena srednja školska ili stručna sprema
  • položen ispit za zvanje ”dobrovoljni vatrogasac”
  • da je tjelesno i duševno sposobna za obavljanje vatrogasne djelatnosti

Uz prijavu na natječaj, kandidati trebaju priložiti:

  • životopis (vlastoručno potpisan)
  • presliku domovnice
  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (original ili ovjerena preslika svjedodžbe)
  • uvjerenje o položenom ispitu za zvanje ”dobrovoljni vatrogasac”
  •  potvrdu ovlaštene zdravstvene ustanove o tjelesnoj i duševnoj sposobnosti za obavljanje vatrogasne djelatnosti.

Prije izbora kandidata, može se izvršiti prethodna provjera stručnih i drugih radnih sposobnosti razgovorom, testiranjem, izradom pismenog rada, o čemu će kandidati biti pravovremeno obaviješteni.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.
Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.
Prijave s potpunom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:
Vatrogasna zajednica Grada Ploča, Primorska cesta 2, 20340 Ploče, s naznakom “Za natječaj – sezonski vatrogasac”.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izviješteni u zakonskom roku.

Poslodavac

Vatrogasna zajednica grada Ploča


pisana zamolba: 20340 Ploče, Primorska cesta 2

Više u kategoriji Izdvojeno