Obilaznica Splita, a govorimo o spoju Solina s Omišom, najzagušenija prometnica u zemlji i Europska unija je, hvala joj do neba, to prihvatila kao valjan argument da pomogne njezinu izgradnju.

Kako danas piše Slobodna Dalmacija, projekt pod nazivom Multimodalna platforma splitske aglomeracije u naravi predstavlja nastavak izgradnje obilaznice Splita, od Solina do Omiša.

Realizacija projekta odvija se po dionicama. Ukupna duljina zahvata iznosi 21,5 kilometara i ne, neće biti gotova do kraja 2025. godine, kao što je to u više navrata kazao ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.

Tunel koji je u Omišu čitavo desetljeće vodio iz nigdje u ništa za koji mjesec napokon će biti priveden svrsi. Ajde dobro, ne baš za koji mjesec, ali za još koji mjesec više bi trebao. Čim se most iznad Cetine spoji sam sa sobom, a plan je da to bude 8. ožujka, i čim “Strabag” dovrši izgradnju pristupne ceste, a radovi su već daleko odmaknuli.

O svim rokovima je teško govoriti, čak i nemoguće, no možemo o fazama projekta “multimodalne platforme splitske aglomeracije”. I evo ih, prvi put sve na jednome mjestu. Bez laži i obećanja. Samo činjenice.

Prvo moramo kazati da se od ukupne duljine zahvata, dakle od 21,5 kilometara, 10,5 kilometara projektira kao četverotračna cesta. Preciznije, dionica od čvora Mravince preko TTTS-a do čvora Jesenice imat će četiri kolnička traka, a ostatak od 11 kilometara, odnosno dionica od čvora Jesenice preko Duća do čvora Omiš, dva traka.

Dionica Mravince – TTTS

Idemo redom. Za dionicu Mravince – TTTS lokacijska dozvola ishođena je 15. svibnja 2020. godine, a njome je zahvat podijeljen u šest faza izgradnje. Za faze 1, 2 i 3 (rotor Mravince) izrađena je cjelokupna projektna dokumentacija i elaborati parcelacije koji su ovjereni od katastra, dok je postupak ishođenja građevinskih dozvola u tijeku.

Ishođene su dvije dozvole za izmještanje instalacija, a izdavanje preostalih dozvola u završnoj je fazi i očekuju se početkom ožujka 2023. godine. Za faze 4 i 5 dovršavaju se glavni projekti te je u tijeku ovjera parcelacijskih elaborata.

Ugovor o izvođenju radova za faze 1, 2 i 3 sklopljen je s tvrtkom Strabag na iznos od 7.207.069,30 eura bez PDV-a, a rok dovršetka radova iznosi 24 mjeseca. Ugovor za usluge nadzora za faze 1, 2 i 3 sklopljen je na iznos 296.444,12 eura, a uvođenje izvođača u posao očekuje se krajem ožujka 2023.

U tijeku je postupak nabave za izvođenje radova faza 4 i 5 procijenjene vrijednosti 37.414.559,69 eura bez PDV-a, pri čemu treba naglasiti da je postupak javne nabave za gradnju značajno otežan zbog nepostojanja odlagališta za višak mineralne sirovine. Definiranje lokacije u nadležnosti je lokalne i regionalne samouprave. U prijevodu, u rukama je političara. Čisto da se zna ako zapne.

Dionica čvor TTTS – čvor Dugi Rat sa spojnim cestama

Dionica je u projektiranju. Idejni projekti su izrađeni, a 2. prosinca 2022. godine predan je zahtjev za ishođenje lokacijske dozvole.

Dionica Spojna cesta Dugi Rat (DC8) – čvor Dugi Rat – čvor Omiš

Za prvi dio dionice, dužine 2800 metara, u što je uključen i spoj na Jadransku magistralu, lokacijska dozvola ishođena je 5. listopada 2022. godine, a u tijeku je izrada glavnih projekata. Tijekom 2023. godine planira se ishođenje građevinske dozvole, a u planu nabave za 2023. planirano je pokretanje postupka javne nabave za izgradnju i nadzor.

Za drugi dio dionice, od Dugog Rata prema mostu iznad Cetine, koji će se baš tako i zvati, “Cetina”, izmjena i dopuna lokacijske dozvole ishođena je 2. kolovoza 2019. godine.

Iz Hrvatskih cesta naglašavaju da je novelacija glavnih projekata u završnoj fazi za obje dionice, dok tijekom 2023. slijedi podnošenje zahtjeva za izmjenu i dopunu građevinske dozvole. U planu nabave za 2023. planirano je pokretanje postupka javne nabave za izgradnju i nadzor, prenosi Slobodna Dalmacija.

Treći dio ove dionice je sam most, koji je, rekosmo, pri kraju, a nakon spajanja (varenje centralnog spoja i postavljanje na konačne ležajeve) slijede radovi na odvodnji u tunelima, asfaltiranje i postavljanje burobrana.

Četvrti dio također je već u izgradnji, riječ je o dionici dugoj tek nešto manje od tri kilometra, odnosno o spoju ceste na državnu cestu DC8, za koju je izmjena i dopuna lokacijske dozvole ishođena 2. kolovoza 2019. godine, dok je izmjena i dopuna građevinske dozvole ishođena 30. prosinca 2022. godine.

Postupak nabave za opremanje obilaznice Omiša je u tijeku, a ugovorni rok završetka svih građevinskih radova je 30. lipnja ove godine. Opremanje je zaseban ugovor za koji se provodi postupak nabave, a u Hrvatskim cestama očekuju da će dionica biti u prometu najesen. Ove godine.

Kad će čitava cesta biti gotova, nitko ne želi predviđati. Bitno je da bude. I da smo joj došli nikad bliže.

U svakom slučaju puno bliže nego 2006. godine, kad je Ivo Sanader rekao da će biti gotova za dvije godine. I kad su mu svi pljeskali. Sretni što uza se imaju takva čovjeka. Nesvjesni da će ga ubrzo izgubiti i da će godine proći prije nego takvog ponovno pronađu.

No, zaključimo sa strukom. A ona stvarno ne zna kad će cijela splitska obilaznica biti gotova. Zna se tek da će biti skuplja od Pelješkoga mosta. I barem jednako potrebna.

Izvor: Slobodna Dalmacija

Više u kategoriji Regija