0

Ova je mogućnost predviđena novim Zakonom o izvanparničnom postupku čiji je nacrt jučer usvojila Vlada i proslijedila ga na usvajanje u Sabor. Ovaj zakonski tekst predviđa da će javni bilježnici ubuduće moći kao povjerenici suda postupati u određenim, isključivo nespornim izvanparničnim postupcima, među koje spada i sporazumni razvod braka, piše Novi list.

Osim poslovima razvoda javni će se bilježnici ubuduće baviti i postupanjem kod proglašenja nestale osobe umrlom i dokazivanju smrti te pri uređenju međa i razvrgnuću suvlasničke zajednice ako su stranke podnijele sporazumni prijedlog. Ovaj se Zakon donosi jer se u Hrvatskoj još primjenjuje Zakon o sudskom izvanparničnom postupku donesen još davne 1934. godine za trajanja Kraljevine Jugoslavije.

Puno odredbi tog zakonskog teksta danas su neprimjenjive, a smisao su izgubile i stalnim derogacijama kroz donošenja posebnih zakona. Takva heterogenost pravnih pravila dovodila je do pravne nesigurnosti pa se moglo dogoditi da dođe do različitih pravnih rješenja o istoj pravnoj stvari.

Više u kategoriji Politika i gospodarstvo