0

U sklopu prijedloga Plana proračuna 2023. nalazi se stavka Sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća i višestambenih objekata za koju je predviđeno 1.400.000 kn.

Kako je za Klik.Ploče izjavio pročelnik Upravnog odjela za gospodarski razvoj, Damir Živković, radi se o kapitalnoj donaciji građanima i kućanstvima koja ima za cilj potaknuti suvlasnike višestambenih objekata kao i obiteljskih kuća, na energetsku obnovu njihovih nekretnina.

Podsjetimo, prošli mjesec (18.10.2022. godine) objavljen je Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju kojim se sufinancira izrada projektne dokumentacije potrebne za postavljanje jedne nove fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe. Javni poziv koji će uslijediti temeljem stavke Sufinanciranje energetske obnove (…) je logičan nastavak priče poticanja proizvodnje električne energije putem fotonaponskih panela jer korisnicima omogućava dodatne uštede u korištenju energije.

Same uvjete javnog poziva tek treba dodatno razraditi, a ono što preliminarno mogu reći je da se razmišlja u smjeru sufinanciranja termo-izolacijskog materijala za fasadu. Vidljiv je pozitivan trend u gradu Pločama po pitanju obnove fasada stambenih objekata te se ovim pozivom želi potaknuti daljni rast broja energetskih obnova zgrada, koje osim što vlasnicima stvaraju značajne uštede, također, mijenjaju i vizuru grada na bolje

rekao je za Klik Ploče, pročelnik Živković