0

“Prema našim informacijama, najmanje 530 građana je iz tog straha odustalo od primanja ove naknade, iako nemaju sredstva za osnovne životne potrebe”, upozorila je pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter.

Odredba je to novog Zakona o socijalnoj skrbi koji je na snagu stupio 1. 1. 2023., a koji su područni uredi Zavoda za socijalnu skrb počeli masovno provoditi.

Ministar socijale Marin Piletić branio je danas te odredbe novog Zakona prema kojemu se država upisuje na nekretnine, često i jedinu nekretninu, primatelja socijalne pomoći.

Piletić je objasnio kako je inačice takvog instituta postojala i ranije te da je “dužnost svakoga od nas brinuti o roditeljima, bakama i djedovima”.

“Ništa se loše neće dogoditi korisnicima socijalne pomoći dok su živi. Ne radi se o tome da država oduzima nekom nekretninu, ali ako korisnici prodaju nekretninu ili nakon smrti korisnika nasljednici prodaju imovinu – tada država aktivira zabilježbu”, objasnio je dodajući kako će ipak pri idućim izmjenama Zakona razmotriti tu kontroverznu odredbu, piše N1.

Više u kategoriji Politika i gospodarstvo