IzdvojenoPolitika i gospodarstvo

ZLATNI LISTOVI Duhan je najprofitabilnija poljoprivredna kultura, može ga saditi svatko i svugdje

0

Proizvodnja duhana iznimno je dohodovna djelatnost. Pa iako duhan ima sigurnu prodaju nitko u Dalmaciji ne sadi duhan. Nešto zasađenih površina ima u susjednoj Hercegovini ali s obzirom na klimatske i geolokacijske mogućnosti riječ je o količinski zanemarivoj proizvodnji.

Za razliku od voćarskih i povrtlarskih kultura duhan je lako uzgojiti. Ulaganja su minimalna, dovoljno je obraditi zemlju i kupiti sadnice. Čak nije potrebno ni navodnjavanje. Zapuštena i neobrađena kraška polja i dolina Neretve, posebno njezin brdski dio nude idealne uvijete za proizvodnju duhana.

Malo je poznato da je duhan jedina poljoprivredna kultura čija je proizvodnja regulirana posebnim zakonom koji uređuje odnose u proizvodnji, otkupu, obradi i prometu duhana, te proizvodnji duhanskih proizvoda u Republici Hrvatskoj. Glavnina uzgoja duhana smještena je u sjevernom dijelu Hrvatske na području Virovitičko-podravske županije, a u Slavoniji okolica Kutjeva. Proizvodnjom duhana bavi se oko 1500 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva.

Duhan, uglavnom dvije sorte, virginija i berlej sade se na siromašnim tlima gdje je mala mogućnost uzgoja drugih poljoprivrednih kultura. Proizvodnjom duhana smatra se proizvodnja duhanskih presadnica, uzgoj duhana u polju, berba, sušenje, sortiranje i pakiranje duhana kod proizvođača, dok je obrada sređivanje i industrijska fermentacija duhana, te druge radnje u tehnološkom postupku obrade i pakiranja duhana. Fizička i pravna osoba, proizvođač duhana može proizvoditi duhan u listu samo na temelju pisanog ugovora o proizvodnji duhana s pravnom osobom koja je registrirana za obradu duhana što znači da je za razliku od ostalih poljoprivrednih kultura, voća i povrća zajamčena njegova prodaja.

U Republici Hrvatskoj zakon dopušta proizvodnju nearomatičnih tipova duhana: virginija sušena toplim zrakom, berlej sušen u hladu i hercegovački duhan sušen na suncu.

Kako bi domaći proizvođači bili konkurentni Ministarstvo poljoprivrede novčano potiče proizvodnju duhana u okviru mjera potpora za osjetljive sektore, prenosi Slobodna Dalmacija.