EkologijaIzdvojeno

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO More na Gradskoj plaži u Pločama nije zadovoljavajuće!

0

Prema Programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. godinu, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije obavio je drugo redovno ispitivanje mora na 121 plaži u periodu od 04. do 12. lipnja 2024. godine.

Obzirom da na Gradskoj plaži u Pločama postoji zabrana kupanja od 2006. godine, te prema Uredbi ista plaža nije u Programu ispitivanja za 2022. godinu, Zavod je sukladno ugovorenim obvezama s Dubrovačko–neretvanskom županijom obavio dodatna ispitivanja kakvoće mora na navedenoj plaži 06. lipnja 2024. godine, čije rezultate dostavljamo u privitku.

Više u kategoriji Ekologija