IzdvojenoRegija

PRONATALITETNA POLITIKA Općina Gradac povećala naknade za novorođenčad, čak 2.400 eura za treće dijete

0

Općinsko vijeće Općine Gradac na svojoj 13. sjednici donijelo je odluku o ostvarivanju prava na novčanu pomoć roditeljima za novorođeno dijete

Članak 5. Odluke glasi: „Za svako novorođeno dijete na području Općine Gradac, roditelji djeteta imaju pravo na novčanu pomoć i to u iznosu od:

1) 1.500,00 EUR za prvo rođeno dijete

2) 2.100,00 EUR za drugo rođeno dijete

3) 2.400,00 EUR za treće rođeno dijete

4) 2.800,00 EUR za četvrto i svako sljedeće dijete“

Odluka je objavljena u službenom glasilu Općine Gradac „Službeni glasnik“ i stupila je na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Također, na istoj sjednici donešena je Odluka izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Gradac gdje se Članak 16. stavak 3. mijenja i glasi:

”Ova pomoć se može isplatiti u maksimalnom iznosu od 1.000,00 EUR kn godišnje.”