IzdvojenoPolitika i gospodarstvo

DANAS SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA: Predloženi proračun za 2023. godinu 90 milijuna kuna

0

Predsjednik Gradskog vijeća Aleksandar Ostojić sazvao je 14. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ploča za 12. prosinca 2022. godine. Sjednica će se održat u Pučkom otvorenom učilištu Ploče, Gračka 2, s početkom u 17,00 sati.

Za sjednicu je predložen Dnevni red:

Iz predloženih točki izdvojit ćemo Plan proračuna Grada Ploča za 2023. godinu.

Ukupno planirani proračunski prihodi za 2023. godinu iznose 11.943.729,00 eura (89.990.026,13 kuna) i sastoje se od planiranih prihoda poslovanja u ukupnom iznosu od 9.550.275,00 eura (71.956.546,98kn) unutar kojih su sadržani vlastitih i namjenski prihoda proračunskih korisnika Grada Ploča u iznosu od 377.577,00 eura (2.844.853,91 kn) koji su uključeni u prihodovnu stranu proračuna, a sukladno uputstvu Ministarstva financija i Državne revizije, planiranih prihoda od prodaje nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 2.196.958,00 eura (16.552.980,04 kn), viška prihoda u iznosu od 191.187,00 eura (1.440.498,45 kn) i viška prihoda od proračunskog korisnika Javna vatrogasna postrojba Grada Ploča u iznosu od 5.309,00 eura (40.000,66 kn).

Prihodi od poreza kao jedan od najznačajnijih proračunskih prihoda jedinica lokalne samouprave planiran je u iznosu od 2.307.387,00 eura.

U skupini poreza na imovinu najznačajniji udio ima porez na imovinu koji je planiran u iznosu od 215.675,00 eura, specifičnost ovog poreza je u tome što se radi o povremenom porezu koji se ne ostvaruje linearno već od slučaja do slučaja i teško ga je preciznije planirati.

Prihodi od prodaje zemljišta planirani su u ukupnom iznosu 2.149.905,00 eura. Komunalna naknada i komunalni doprinosi prihodi su proračuna jedinica lokalne samouprave, a uređeni su Zakonom o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20). Riječ je o namjenskim prihodima lokalnih jedinica koji se isključivo koriste za financiranje komunalnih djelatnosti. Prihodi od komunalnog doprinosa su planirani u ukupnom iznosu  796.337,00 eura dok su prihodi od komunalne naknade planirani u iznosu od 1.726.724,00 eura.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u ukupnom iznosu od 4.024.557,00 eura. Od toga prihodi od pomoći (tekuće i kapitalne) iz EU fondova planirani su u iznosu od 1.540.912,00,00 eura.

Prihodi iz državnog proračuna (kapitalne pomoći) planirane su iznosu od 351.715,00 eura. Prihodi od ostalih subjekata planirani su u iznosu od 663.614,00 eura.

O najvažnijim stavkama Proračuna ćemo detaljnije u narednim tekstovima.