Politika i gospodarstvo

Županijama se oduzimaju upravljačka prava nad bolnicama; jedan dom zdravlja po županiji

0

Hrvatski sabor danas će raspravljati o izmjenama dvaju zakona koje predstavljaju pravni okvir za daljnju reformu zdravstva, riječ je o izmjenama zakona o zdravstvenoj zaštiti i obveznom zdravstvenom osiguranju.

Slijedom njih, osnivačka se prava općih bolnica s jedinica lokalne samouprave prenose na državu, što će u slučaju općih bolnica, omogućiti objedinjenu javnu nabavu, uspostavit će se nova kategorizacija bolnica i formirati centri izvrsnosti.

Kako bi se osigurala uključenost jedinica lokalne samouprave u rad općih bolnica predviđeno je da one daju mišljenje u postupku imenovanja i razrješenja ravnatelja opće bolnice na svom području.

Mijenja se i model ugovaranja s bolnicama, težište će biti na kvaliteti rada i rezultatima, a ne na kvantiteti i limitima.

Predlaže se i povećanje maksimalnog iznosa participacije pacijenata u troškovima zdravstvene zaštite s 265 kuna na 530 eura, te znatno proširivanje djelatnosti domova zdravlja.

Svaka županija imat će po jedan dom zdravlja, koji će moći imati i svoje podružnice. Domovi zdravlja trebali bi dobiti psihološke, logopedske i druge specijalističke usluge.

(Hina)