Grad

U KUĆI U PORTINI: Ploče su već 1947. godine imale učenike, njih 42 je pohađalo treći, četvrti i peti razred

0

Osnovna škola u Pločama započela je radom školske godine 1947/48. Škola nije upisivala učenike prvih i drugih razreda, jer je to činila osnovna pučka škola u Baćini, već učenike trećih, četvrtih i petih razreda osnovne škole. Polaznici Osnovne pučke škole u Pločama, bili su, između ostalih, i učenici iz poznatog savezničkog logora El Shatt na Sinaju u Egiptu, koji su tamo pohađali pojedine razrede osnovne škole, a povratkom u domovinu nastavili su daljnje školovanje.

Međutim, bilo je učenika iz nekih drugih sela i zaselaka područja sadašnje općine Ploče, većinom iz Baćine, kojima je zgrada škole bila bliža od postojeće škole u Baćini, kao i škole u Plini Zapadnoj, pa su išli u novootvorenu školu u Pločama. U treći razred godine 1947./48. upisano je dvanaest učenika, u četvrti razred bilo je upisano šesnaest učenika, a u peti (koji ne odgovara sadašnjem petom razredu osnovne škole) četrnaest učenika. Dakle, bilo je upisano četrdeset dva učenika, od toga dvadeset četvero muških i osamnaest ženskih. Njima su predavale učiteljice: Slavka Sušan, rođena Cassagrande, i narodna učiteljica Ružica Tomašević, rođena Svaguša.

Godine 1951./52. osnovna pučka škola u Pločama prerasla je u Osmogodišnju školu Ploče koja je radila u tri zgrade. Jedno odjeljenje V.a razreda radilo je, u spomenutoj kući, na predjelu Portina u Baćini. Odjeljenje V.b razreda smješteno je u jednu renoviranu baraku koju je kasnije otkupio Andrija Bogunović zvani Burdelj, a odjeljenje VI.a razreda u zgradi Omladinskog doma „Jakov Tomašević Tepić“ u Baćini. U sva tri razredna odjeljenja Osmogodišnje škole u Pločama je bilo sto šest učenika. Budući da je 1. Svibnja 1950. godine izvršeno prvo preimenovanje Ploča u Kardeljevo, škola faktično postoji i djeluje u tadašnjem Kardeljevu.

Prva vijest o potrebi otvaranja osmogodišnje škole, kako se ona tada zvala, nalazi se u odluci Narodnog odbora kotora Metković od 11. rujna 1951. godine u kojoj stoji da se u Kardeljevu, kotar Metković, privremeno otvori peti i šesti razred osmogodišnje škole, dok ne stigne pismeno odobrenje Savjeta za prosvjetu, nauku i kulturu Narodne Republike Hrvatske. Supotpisnici su: tajnik Ante Barbir i predsjednik Mojmir Miličević, a stupila je na snagu početkom školske 1951./52. godine.

Pismeno odobrenje Savjeta za prosvjetu, nauku i kulturu Narodne Republike Hrvatske u Zagrebu, za otvaranje dva niža i tri viša odjeljenja petog i šestog razreda osmogodišnje škole u Kardeljevu, stiglo je 6. prosinca 1951. godine, a potpisao ga je tadašnji ministar predsjednik dr. Miloš Žanko. Narodni odbor kotara Metković, Savjet za prosvjetui kulturu je u dopisu broj 11904/51. o pristiglom odobrenju iz Zagreba obavijestio upravu Osmogodišnje škole u Kardeljevu sljedeće:

„Prema direktivi Savjeta za prosvjetu, nauku i kulturu Narodne Republike Hrvatske potrebno je da se njena vlast pobrine da svi razredi osmogodišnje škole u Kardaljevu budu smješteni u jednoj zgradi.” Dopis je u svojstvu v.d. predsjednika Narodnog odbora kotora Metković potpisao Kazimir Peko.

Savjet za prosvjetu i kulturu Narodnog odbora kotora Metković razmotrio je potrebu za otvaranje osmogodišnje škole u industrijskom mjestu Kardeljevu, pa je u tu svrhu formirao komisiju od šest članova predstavnika za prosvjetu, zdravstvo i građevinarstvo. Komisija je utvrdila da za otvaranje osmogodišnje škole u Kardeljevu postoje najnužniji uvjeti pa je izdala dozvolu za početak njenog rada, čime je ono 1951./52. službeno verificirana.

Od školske 1951./52. godine pa do danas Osmogodišnja škola u Pločama je bila smještena u nekoliko zgrada, na različitim lokacijama. Od godine 1952. do 1954. radila je u jednoj stambenoj zgradi u Rogotinskoj ulici broj 9, a od 1954./55. do 1960./61. je smještena u staroj zgradi u sadašnjoj Gračkoj ulici broj 9. Zajedno s već tada osnovanom gimnazijom.

U zgradi Poduzeća za trgovinu na veliko i malo „Dalmacija“ u Gračkoj ulici broj 11, Osmogodišnja škola u Pločama je radila od 1960. do 1. veljače 1971. godine. Od 1. veljače 1971. godine škola radi u sadašnjoj zgradi  Osnovne škole Vladimira Nazora zajedno sa Srednjoškolskim centrom fra Andrije Kačića Miošića.

Iz spomenice škole, koja se čuva u tajništvu, doznaje se da su u višim razredima Osmogodišnje škole u Pločama predavali učitelji: Ivo Barbir, hrvatski jezik i biologiju, Velimir Lukić, matematiku i fiziku, Ivan Tomašević, povijest, zemljopis i još nekoliko predmeta, kao i pomorski kapetan Božo Čuić, koji je predavao engleski jezik, jer tada još nije bilo moguće dobiti predavača za taj predmet. Direktorsku funkciju je obnašao učitelj Ivan Tomašević.

Izvor: Počeci školstva u općini Ploče, prof. Ante Kovačević, 1992.