IzdvojenoLuka Ploče

“ESKLUZIVNO: Prvi donosimo rješenja Državnog inspektorata – U gradu zrak prve kateogorije, Luka mora povećati učestalost mjera obaranja prašine”

0

Državni inspektorat reagirao je na apele stanovnika Ploča. Kako piše Dubrovački portal, u odgovoru kojeg su dobili od Državnog inspektorata nadzorom je utvrđeno da je nadzirani operater obveznik postupanja prema mjerama zaštite okoliša iz Rješenja o prihvatljivosti zahvata, donesenog temeljem odredbi Zakona o zaštiti okoliša.

Uvidom u izvještaje o ispitivanju kvalitete zraka na širem području luke i grada Ploča provedene tijekom 2022. i u prvih šest mjeseci 2023. utvrđeno je da su izmjerene vrijednosti ukupne taložne tvari na pet postaja smještenih na području grada Ploča, niže od graničnih vrijednsoti propisani Uredbom o razinama onečišćujućih tvari u zraku, a kvalitet zraka I. kategorije.

Međutim, na postaji “Terminal uz pistu”, koja se nalazi unutar kruga Terminala za rasute terete Luke Ploče, izmjerene vrijednosti taložne tvari su bile više od propisane granične vrijednosti. Slijedom navedenog donešeno je riješenje kojim je operateru, radi postizanja i održavanja propisanih graničnih vrijednosti ukupne taložne tvari u zraku i na tom području, naređeno tijekom korištenja terminala povećati učestalost održavanja u okviru provedbe redovitih propisanih mjera na obaranju prašine.

Poslali smo upit Luci Ploče da nam dostave rješenja koja su dobili od nadležnih inspekcija.

U prilogu dostavljamo sljedeća rješenja:

  • Rješenje sanitarne inspekcije – mjerenje buke,
  • Rješenje vodopravne inspekcije – odvodnja,
  • Rješenje inspekcije zaštite okoliša.