Regija

REVITALIZACIJA DALMATINSKE ZAGORE Objavljen poziv za Program u iznosu 10,05 milijuna eura

0

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao  nositelj politike regionalnog razvoja, u skladu s Prioritetima provedbe politike Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. i Programom Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2020.-2024., pokreće Program gospodarske i društvene revitalizacije Dalmatinske zagore. Vlada Republike Hrvatske donijela je Program održivog društvenog i gospodarskog razvoja potpomognutih područja i Program razvoja brdsko-planinskog područja te se ovim Programom ispunjavaju i ciljevi ova dva programa.

Pored sredstava iz Europskih fondova potrebno je osigurati i nacionalna sredstva putem kojih bi se potaklo ulaganje u infrastrukturu na ovim područjima, s naglaskom na segmente koji se ne mogu financirati u okviru postojećih programa financiranih sredstvima Europske unije, čime bi se povećala ulaganja u infrastrukturu i ojačala konkurentnost ovog dijela Republike Hrvatske.

Cilj Programa je poticanje gospodarske i društvene revitalizacije područja Dalmatinske zagore kroz ulaganja u infrastrukturne projekte kao preduvjet za razvoj postojeće i nove društvene i poduzetničke infrastrukture te time postizanje održivog gospodarskog razvoja, povećanja atraktivnost prostora, poboljšanje kvalitete života i sprječavanje daljnjeg iseljavanja.

Program je namijenjen jedinicama lokalne samouprave s područja Dalmatinske zagore koje su nositelji prihvatljivih aktivnosti na projektu, a koncipiran je kao odgovor na razvojne prioritete lokalne razine i namijenjen je projektima koji će imati utjecaj na širu zajednicu.

Sredstva za provedbu Programa osiguravaju se u „Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu“, aktivnost A680064 – Program revitalizacije Dalmatinske zagore u ukupnom iznosu od 10.053.368,00 eura kroz tri godine.

Podnositelji podnose Zahtjev od 2. siječnja 2023. do najkasnije 30. travnja 2023.

Jedan podnositelj zahtjeva može podnijeti dva zahtjeva za financiranje projekta prema Programu uz mogućnost da više prihvatljivih podnositelja Zahtjeva može podnijeti jedan zajednički Zahtjev za financiranje projektnog prijedloga od šireg društvenog interesa.

Vrijednost financiranja Ministarstva, po Korisniku, može iznositi najviše do 1.000.000,00 eura s PDV-om za Korisnike koje imaju status potpomognutog područja, odnosno 600.000,00 eura za Korisnike koji nemaju status potpomognutog područja.

Neće se financirati projekt čija je vrijednost manja od 150.000,00 eura s PDV-om.

Udio Ministarstva u financiranju pojedinog projekta iznosi najviše do 80 % ukupnih prihvatljivih troškova za Korisnike koji imaju status potpomognutog područja.

Poziv je objavljen na sljedećoj poveznici: https://bit.ly/3WXjpCE