Grad

PROMJENE U JVP PLOČE: Zoran Šetka novi je zapovjednik pločanskih vatrogasaca

0

Zoran Šetka iz Ploča imenovan je novim zapovjednikom Javne vatrogasne postrojbe Ploče.

Rješenje o o imenovanju zapovjednika Javne ustanove ,,Vatrogasna postrojba Grada Ploča” donio je gradonačelnik Krstičević na temelju članka 34. stavka 2. Zakona o vatrogastvu, članka 39. Statuta Grada Ploča i članka 18. Statuta Javne ustanove.

Mandat zapovjednika traje 5 godina i počeo je teći od 15. studenoga 2022.
godine.

Vatrogasno vijeće Ustanove na 10. sjednici održanoj 24. listopada 2022. godine donijelo je Odluku o raspisivanju natječaja za imenovanje zapovjednika Ustanove na mandat od 5 godina. Javni natječaj objavljen je 26. listopada 2022.

Na Javni natječaj pristigla je ukupno jedna prijava koja je bila pravodobna i ispunjavala sve uvjete navedene u javnom natječaju.

Dana 14. studenoga 2022. godine Županijski vatrogasni zapovjednik g. Stjepan Simović izdao je Prethodnu suglasnost na imenovanje, a nakon razmatranja cjelokupne dokumentacije Gradonačelnik Grada Ploča prihvaća prijedlog Vatrogasnog vijeća Ustanove za imenovanje Zorana Šetke za zapovjednika Ustanove budući da se radi o jedinom kandidatu koji je podnio prijavu na javni natječaj i koji ispunjava sve formalne uvjete za navedeno radno mjesto.

Kao dodatan razlog prihvaćanja Prijedloga Vatrogasnog vijeća ističe se dosadašnji rad u Ustanovi, gdje je pokazao stručno znanje, odgovornost i organizacijske sposobnosti, a sve s ciljem unapređenja vatrogasne službe.