GradIzdvojeno

PREOBLIKOVANJE DOMA SPORTOVA Ustanova za tjelesnu kulturu i sport preoblikovat će se u društvo sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.)

0

Dom sportova Ploča, Ustanova za tjelesnu kulturu i šport preoblikovat će se u društvo sa ograničenom odgovornošću, prema prijedlogu koji je dostavio predsjednik Upravnog vijeća ustanove Gradskom vijeću.

Odluka će najvjerojatnije biti izglasana na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća zakazanoj za 21. kolovoza 2023. godine.

Nakon upisa preoblikovanja u sudski registar društvo sa ograničenom odgovornošću preoblikovano iz javne ustanove nastaviti će poslovati pod tvrtkom: DOM ŠPORTOVA PLOČA d.o.o. za upravljanje, održavanje sportskih i drugih objekata.

Preoblikovanjem ustanove u društvo sa ograničenom odgovornošću, osnivač ustanove Grad Ploče u njemu, zamjenom stječe jedan poslovni udjel od 100% temeljnog kapitala društva.

Iz predmeta poslovanja brišu se:

 • sportska rekreacija
 • vođenje sportskih natjecanja
 • upravljanje i održavanje sportskom građevinom
 • prijevoz za vlastite potrebe
 • obavljanje djelatnosti iznajmljivanja jahti ili brodica sa ili bez posade (charter)
 • istraživanja, ispitivanja, fotografiranja i/ili mjerenja mora, morskog dna i/ili morskog podzemlja unutarnjih morskih voda Republike Hrvatske
 • djelatnost iznajmljivanja vozila
 • peljarenje
 • tegljenje i potiskivanje brodova i drugi pomorski plovidbeni poslovi (koji se ne odnose na prijevoz putnika, prtljage, stvari ili tegljenje)
 • spašavanje ili uklanjanje broda ili druge imovine koja može biti predmetom spašavanja na površini mora, ili ako je uronjena, odnosno na morskom dnu
 • tehničko održavanje vodnih putova
 • upravljanje lukom
 • lučke djelatnosti
 • lučke usluge:
  1. nautičke usluge
  2. transportne usluge
  3. usluge prihvata i otpreme putnika
  4. špediterske usluge i lučka agentura

  • ostale gospodarske djelatnosti koje se obavljaju na lučkom području
  • ostale djelatnosti koje se uobičajeno obavljaju uz lučke usluge
 • prijevoz putnika i stvari unutarnjim vodnim putovima
 • ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, prijenos i skladištenje roba i drugih materijala

Predmet poslovanja Društva nadopunjuje se sa sljedećim djelatnostima:

 • sudjelovanje u sportskom natjecanju
 • sportska priprema
 • sportska poduka
 • zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje
 • organiziranje i vođenje sportskog natjecanja
 • posredovanje u sportu
 • upravljanje sportskom građevinom
 • proizvodnja energije,
 • prijenos, odnosno transport energije,
 • skladištenje energije,
 • distribucija energije,
 • upravljanje energetskim objektima,
 • opskrba energijom,
 • trgovina energijom
 • prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe
 • popravak, obnavljanje opreme i strojeva, bojenje, čišćenje brodova;
 • privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata,
 • usluge informacijskog društva
 • poslovi upravljanja nekretninama i održavanje nekretninama
 • kupnja i prodaja robe
 • pružanje usluga u trgovini
 • obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • zastupanje inozemnih tvrtki
 • promidžba (reklama i propaganda)