Politika i gospodarstvo

POTPIŠI PETICIJU Izmjene zakona o doplatku za djecu

0

Hrvatska kao članica Europske unije daleko zaostaje po pitanju dječjeg doplatka i iznosa istog. Trenutno zakon o doplatku za djecu je sramotan.

Ako idemo u korak s vremenom i ako smo toliko napredovali vrijeme je i da se mijenjaju stvari koje se nisu mijenjale desetljećima. Dječji doplatak u Hrvatskoj iznosi mizernih 149-299 kn, ili po novome 19,40-38,90 eura. Cenzus je takav da mnoge obitelji ostaju bez dječjeg doplatka unatoč tome što su na pragu socijalnih slučajeva zbog malih primanja, iako su zaposleni.

Ovom peticijom dajemo mogućnost vladajućima da neke stvari promjene, imaju više mogućnosti …borimo se za uvođenje više dohodovnih razreda po uzoru na pojedine članice EU i realne cenzuse, te povećanje za svako dijete za minimum 50eura ili kompletno ukidanje cenzusa i fiksni dječji doplatak za svako dijete bez obzira na primanja u obitelji. Smatramo da rastom cijena, uvođenjem eura, gledajući i na iznos prosječnih plaća, dječji doplatak od 19 – 38 eura nikako nije dovoljan da bi dijete imalo ikakve koristi od njega.

Također su u pitanju uvećani dječji doplatci koji ovise o cenzusu za 1 i 2 stupanj koji su svega 6 eura veći od običnog dječjeg, te se taj dio također treba regulirati i uvećati ga za također minimum 50eura, tu dolazimo i na uvećani doplatak koji ne ovisi o cenzusu koji bi također trebao biti povećan jer djeca sa invaliditetom daleko više potreba imaju.

Uz toliko opcija i po uzoru na ostatak država EU i kojoj smo i sami, realno je očekivanje da se i ovaj dio, koji se desetljećima nije mijenjao promjeni!

PETICIJU POTPIŠI OVDJE