GradIzdvojenoSport

POLA MILIJUNA EURA ZA SPORT NK Jadran LP i ŽRK Dalmatinka klubovi od posebnog interesa za Grad Ploče

0

Temeljem članka 74. stavka 2. Zakona o sportu Zajednica sportskih udruga Grada Ploča predlažila je program javnih potreba u sportu.

Sredstva proračuna namijenjena financiranju javnih potreba u sportu izdvajaju se na račun Sportske zajednice Grada Ploča koja skrbi o ostvarivanju prihvaćenih programa pojedinih korisnika te u propisanim rokovima izvješćuje Grad Ploče.

Sukladno odluci Gradskog vijeća Grada Ploča o imenovanju RK „Dalmatinka“ i „Jadran LP“ klubovima od posebnog interesa za Grad Ploče, a uvažavajući i specifičnost natjecanja istih, Grad Ploče će transferirati sredstva Zajednice sportskih udruga Grada Ploča koja će temeljem pisanog zahtjeva klubova za isplatom sredstava, dodijeliti novac klubovima od posebnog interesa za Grad Ploče.

Osnovno je ustavno pravo građana bavljenje sportom i rekreacijom te iz istog prava proizlazi i obveza poticanja, unaprjeđivanja i financiranja sporta u čemu Grad Ploče izdvajajući velika sredstva za ovu granu društvene djelatnosti iskazuje svoje opredjeljenje.

Javne potrebe u sportu Grada Ploča su programi, aktivnosti, poslovi i djelatnosti od interesa za Grad Ploče. Grad Ploče kao jedinica lokalne samouprave iz svoga proračuna izdvaja sredstva za ove namjene.

Javne potrebe sadržavaju:

• poticanje i promicanje sportskih aktivnosti;
• provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži po sportskim klubovima, školskim športskim klubovima i sportskim udrugama;
• školska priprema i natjecanja;
• opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša;
• sportske i rekreacijske aktivnosti građana;
• potpora sportskim priredbama;
• školovanje osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu;
• značajnija financijska potpora klubovima i udrugama od posebnog interesa za Grad Ploče;
• planiranje, izgradnja, održavanje i pravilno korištenje sportskih objekata od posebnog interesa za Grad Ploče.

Sport pridonosi zdravijem životu građana, odgoju i obrazovanju, boljim gospodarskim rezultatima te pridonosi humanijem odnosu među ljudima. Sport vrši promidžbu pojedinog sportaša, kluba i sredine u kojoj djeluje.
Sportske djelatnosti temelje se na potpuno dragovoljnom sudjelovanju građana, prvenstveno djece i mladeži te je kao takvo od prvorazrednog i trajnog interesa za Grad Ploče.

Ciljevi Programa javnih potreba u sportu Grada Ploča koji će se financirati u 2023. godini iz gradskog proračuna:

• Ulaganje u razvoj mladih sportaša radi stvaranja širokog kvalitetnog temelja kao uvjeta očuvanja dostignute kvalitete i daljnjeg napretka sporta u Gradu Pločama;
• Očuvanje i unaprjeđenje vrhunske sportske kvalitete koja potiče razvitak sporta i doprinosi ugledu Grada Ploča;
• Poticanje uključivanja u sport i športsku rekreaciju što većeg broja građana, napose djece i mladeži.

Sportska zajednica Grada Ploča koordinira i usklađuje interese sportskih klubova i udruga, vodi računa o stručnom usavršavanju trenera i drugih stručnih voditelja po klubovima, stara se o sveukupnom razvitku, unaprjeđenju i promicanju sporta na razini Grada Ploča.

Zajednica je dužna kvartalno podnositi izvješće o utrošku sredstava svakog pojedinog kluba i udruge.

O održavanju športskih objekata stara se klub koji te objekte koristi, a o održavanju sportske dvorane i športskog centra „Močvara“ u Pločama, Dom sportova „Ploča“. Za ovu svrhu su predviđena određena sredstva.

Sredstva koja se dodjeljuju sportskim udrugama temeljem javnog natječaja isplaćivat će jednokratno ili u više dijelova ovisno o vrijednosti financiranog projekta.

SPORTSKA REKREACIJA

Sportsko rekreativne djelatnosti na području Grada Ploča realiziraju se kroz organizirane sportske udruge. Njihovi programi bit će razmatrani i realizirani posebnim odlukama, na prijedlog Zajednice sportskih udruga Grada Ploča ili mimo nje, a prema raspoloživim sredstvima.

FINANCIJSKI PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA PLOČA ZA 2023. GODINU

Ovaj Program objavit će se u Službenom glasniku Grada Ploča, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.