GradIzdvojeno

“OVAKO SE ŠTITE INTERESI GRADA” Krstičević reagirao na priopćenje HDZ-a Ploče

0

Reakciju na priopćenje HDZ-a Ploče (koje nismo dobili ali obećano nam je da će ubuduće) dobili smo od gradonačelnika Krstičevića i prenosimo ga u cijelosti:

OVAKO SE ŠTITE INTERESI GRADA

Drage sugrađanke i sugrađani, odluka o prodaji gradskog zemljišta neposredno uz trgovački centar, kao i svaka odluka aktualne vlasti Grada Ploča priprema se zakonito i isključivo na korist grada i građana. Takav pristup zaštiti javnog interesa HDZ-u je oduvijek bio stran i neprihvatljiv. Zato evo jedan besplatan sat iz odgovornog vođenja grada i upravljanja gradskom imovinom. Iako, kako se ponašaju, teško da će im uskoro trebati.

Prodaja zemljišta koju problematiziraju je upravo sve suprotno od njihovih zaključaka. Informacije koje navode su netočne, a iskreno, lakše bi mi bilo ako samo lažu, jer ako je istina da ovoliko nemaju pojma o upravljanju gradom, ne piše im se dobro.

Odluka o prodaji nekretnina je objavljena na službenim stranicama Grada Ploča 22. veljače 2023. godine na sljedećem linku: https://ploce.hr/wp-content/uploads/2023/03/SCAN0003.pdf i lako se pronađe. Isto tako, predmetna Odluka je objavljena i u Narodnim novinama. Sve po zakonu.

Investitor (Nird d.o.o.) je, u svrhu realizacije projekta obnove trgovačkog centra u planiranom opsegu, od Grada Ploča tražio zamjenu čestica na način da Nird d.o.o. ustupi Gradu Pločama čestice k.č. 5992/5 površine 325 m2 i k.č. 5992/83 površine 299 m2, a da Grad Ploče ustupi Nird-u d.o.o. čestice k.č. 5992/84 površine 189 m2 i k.č. 5992/85 površine 146 m2. Radi se o česticama koje dijelom prelaze preko gradskih prometnica i nogostupa.
Grad Ploče na isto nije pristao uzimajući u obzir odredbe Zakona o cestama kojim se nerazvrstane ceste definiraju kao javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu JLS na čijem se području nalaze, a da sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu komunalna infrastruktura (nerazvrstane ceste, javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, …) predstavlja javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu/suvlasništvu JLS-a i/ili osobe koja obavlja komunalnu djelatnost. Isto tako, površine trenutno evidentirane kao čestice k.č. 5992/5 (dio nerazvrstane ceste) površine 325 m2 i k.č. 5992/83 (dio javne prometne površine) površine 299 m2 su po prijedlogu upisa u novoformiranu zemljišnu knjigu za k.o. Ploče upisane na Grad Ploče.

S obzirom na to da je vlasnik parcele krenuo u projekt obnove objekta trgovačkog centra, a zbog realizacije projekta u planiranom opsegu te činjenice da nam nije bio cilj opstruirati investiciju već uvesti red, Grad je pokrenuo proceduru prodaje zemljišta. Radi se nekretninama koje su neiskoristive u građevinskom smislu. Nird d.o.o. se javio na natječaj za prodaju nekretnine i uplatio jamčevinu u iznosu od 10% utvrđene početne cijene čime je iskazao interes za kupnju predmetnih nekretnina (k.č. 5992/84 površine 189 m2 i k.č. 5992/85 površine 146 m2). Investitor sigurno nije bio sretan, ali je prihvatio jedini zakonit, mogući i na koncu za svakoga ispravan put na kojem inzistiramo.

Spomenut ću usput da je društvo Nird d.o.o. 10. listopada 2022. godine na ime komunalnog doprinosa uplatilo iznos od 123.803,65 eura (932.798,58 kn) sukladno Odluci o komunalnom doprinosu Grada Ploča koja je na snazi od travnja 2022. godine i koja je za prvu zonu definirala cijenu od 18,31 eura/m3 (138,00 kn/m3). Do travnja je na snazi bila Odluka o komunalnom doprinosu koja je podrazumijevala cijenu od 5,31 eura/m3 (40 kn/m3) po kojoj bi za istu kubaturu investitor platio 35.885,11 eura (270.376,40 kn). Samo ovom intervencijom u Odluku o komunalnom doprinosu Grad Ploče je dodatno uprihodovao 87.918,54 eura (662.422,23 kn). Poznato je svima da je HDZ glasao da se taj novac ostavi u džepovima kapitala, a ne u gradskom proračunu. Naime, na Gradskom vijeću glasali su protiv te odluke.

Da skratim i pojednostavim – besplatno ćemo se upisati na zemljište koje je svakako trebalo biti upisano kao gradsko, čime će se smanjiti prvotna kvadratura zemljišta koje je investitor (Nird d.o.o.) također od nekog otkupio, a pokrenuli smo proceduru prodaje navedenom investitoru dijela tog zemljišta, koje predstavlja relativno male površine koje nisu iskoristive kao građevinske parcele.

Rezultat: sređeno stanje u zemljišniku, imovinska korist za Grad, realizirana investicija u skladu sa svim zakonima i također na korist građanima i investitorima.

Dragi učenici iz HDZ-a, šerifi Nottinghamski, mržnjom prema napretku Ploča nećete prigrabiti naklonost naših građana. Ovo vam je pokazna vježba kako treba štititi Ploče.

Nema na čemu.