IzdvojenoRegija

OPĆINA GRADAC Javni poziv za financiranje programa/projekata od interesa za opće dobro

0

Matko Burić, načelnik Općine Gradac raspisao je Javni poziv za financiranje programa / projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Gradac za 2023. godinu. 

Predmet Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga za provedbu programa i projekata od interesa za opće dobro, a koji će se sufinancirati iz Proračuna Općine Gradac za 2023. godinu.

Financirat će se sljedeća prioritetna područja :

– protupožarna zaštita
– redovita djelatnost amaterskih klubova u sportu,
– redovita djelatnost udruga u kulturi,
– redovita djelatnost udruga s područja socijalne skrbi i humanitarne zaštite,
– redovita djelatnost udruga proizašlih iz Domovinskog rata,
– programi/projekti mladih te osoba treće životne dobi,
– programi/projekti za djecu,
– programi/projekti brige o životinjama,
– programi/projekti brige o osobama s posebnim potrebama,
– vannastavni programi/projekti u školstvu,
– programi/projekti ostalih udruga i neprofitnih organizacija koje svojim aktivnostima promiču opće vrijednosti od interesa za Općinu Gradac.

Po ovom Javnom pozivu u Proračunu Općine Gradac za 2023. godinu osigurano je 47.000,00 EUR.

Prijavu projekta na Javni poziv može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga i koja je programski usmjerena na rad u području navedenih društvenih djelatnosti ovog Poziva.

Prijavu projekta na Javni poziv može podnijeti udruga koja ima sjedište u općini Gradac.
Iznimno se na Javni poziv mogu prijaviti i udruge koje nemaju sjedište u općini Gradac, ali djeluju na području općine.

Kriteriji za financiranje programa/projekata su:

 • usmjerenost programa/projekata na neposrednu društvenu korist i stvarne potrebe u zajednici u kojoj se provodi,
 • jasno definiran i stvarno dostižan cilj programa/projekta,
 • jasno definirani korisnici programa/projekta,
 • stvaran odnos troškova i planiranih aktivnosti projekta/programa,
 • kvaliteta dosadašnje suradnje prijavitelja programa/projekta s Općinom Gradac.

Prijedlozi programa moraju biti u pisanoj formi i trebaju obavezno sadržavati:

 • obrazac A (podaci o udruzi),
 • obrazac B (opis programa/projekta),
 • obrazac C (proračun programa / projekta),
 • obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja,
 • obrazac izjave o nekažnjavanju,
 • obrazac izvještaja o radu za 2022. godinu.

Udruge svoje programe/projekte moraju prijaviti na propisanim obrascima. Nepotpune prijave i prijave koje nisu podnesene na propisanim obrascima neće se razmatrati. Udruga mora u obrascima odgovoriti na sva pitanja i upisati sve tražene podatke.

Navedeni obrasci mogu se preuzeti osobno u Općini Gradac ili na web stranici Općine Gradac.

Sve prispjele programe/projekte obraditi će i ocijeniti nadležno povjerenstvo.

Sa svim udrugama čije prijave nadležno povjerenstvo ocijeni pozitivnim će se potpisati ugovor o dodjeli sredstava i obvezama udruge koja ta sredstva prima.
Udruga se potpisom ugovora obvezuje jednom godišnje na poziv Općine ili na vlastitu inicijativu sudjelovati i/ili organizirati određene akcije ili manifestacije koje imaju za benefit svih dionika u općini Gradac.

Udruga se potpisom ugovora obvezuje na namjensko trošenje sredstava sukladno planu i programu koje je dostavila u prijavi. Ukoliko se dodijeljeni novac bude trošio nenamjenski i/ili netransparentno udruga će vratiti isplaćenu svotu u proračun Općine Gradac.

Svim odobrenim programima/projektima sredstva će se isplaćivati na dostavljeni transakcijski račun udruge prema dinamici izvedbe programa/projekta, a u skladu s raspoloživim sredstvima Općine Gradac. Za isplatu sredstava iz proračuna, udruge su dužne dostaviti Zahtjev te priložiti preslike računa, predračuna, ponude, ugovora, uplatnice iz kojih je razvidna namjena trošenja. Zahtjev za isplatu sredstava nalazit će se u sklopu dokumentacije objavljene zajedno sa ovim Pozivom.

Sve zainteresirane udruge mogu svoje projekte i programe prijaviti uz detaljan opis projekta/programa i sa svim popunjenim obrascima u zatvorenoj omotnici te ih dostaviti na adresu

Općina Gradac, Stjepana Radića 3, 21330 Gradac s naznakom „ Prijava na Javni poziv za financiranje programa / projekata“.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte:

info@opcinagradac.hr, najkasnije do 1. ožujka 2023. godine.

Ovaj Javni poziv otvoren je do 6. ožujka 2023. godine

Rezultati o dodjeli sredstava bit će objavljeni na Oglasnoj ploči te internetskoj stranici Općine Gradac.

Javni poziv sa pripadajućom dokumentacijom objaviti će se na internetskoj stranici Općine Gradac

NAČELNIK OPĆINE GRADAC

Matko Burić, mag. polit.