IzdvojenoZabava i kultura

OBITELJ JE SVE Danas obilježavamo Međunarodni dan obitelji

0

Međunarodni dan obitelji obilježava se svake godine 15. svibnja kako bi se naglasila važnost obitelji i njezina uloga u društvu. Slave se sve vrste obitelji uz uvažavanje njihove različitosti i promicanje inkluzivnosti. Osim toga naglašava se i važnost održavanja čvrstih odnosa s rodbinom, što koristi i pojedinačnim obiteljima i društvu u cjelini.

Međunarodni dan obitelji je UN proglasio rezolucijom 1993. godine radi promicanja svijesti o pitanjima koja se odnose na obitelj i povećanja znanja o društvenim, ekonomskim i demografskim procesima koji utječu na obitelji diljem svijeta.

Obiteljske politike glavni su oslonac nacionalnih javnih politika i najznačajnije sredstvo kojim vlade mogu utjecati na životni standard nadolazećih generacija. Kao dio postizanja globalnih ambicija ciljeva održivog razvoja (SDG), obiteljske politike igraju važnu ulogu u ispunjavanju ciljeva u mnogim ciljevima.

Obitelji i klimatske promjene

Međunarodni dan obitelji 2024Klimatske promjene odlučujuće su pitanje našeg vremena. Od promjena vremenskih obrazaca koji prijete proizvodnji hrane do porasta razine mora koje povećava rizik od katastrofalnih poplava, utjecaji klimatskih promjena globalnog su opsega i bez presedana. Klimatske promjene povećale su razinu neizvjesnosti oko naše budućnosti.

Klimatske promjene negativno utječu na zdravlje i dobrobit obitelji kroz povećano zagađenje. Ekstremne vremenske prilike pogoršane klimatskim promjenama, poput uragana, suša i poplava, često dovode do prisilnog raseljavanja i gubitka sredstava za život za obitelji i pojedince. Takvi događaji utječu na poljoprivrednu produktivnost i pristup vodi, pojačavajući glad i ranjivost. Oni uzrokuju ekonomske poremećaje u industrijama osjetljivim na klimatske utjecaje kao što su poljoprivreda i ribarstvo. Bez drastičnih mjera prilagodba i ublažavanje utjecaja klimatskih promjena postat će sve teže i skuplje.

Osnaživanje obitelji kroz obrazovanje, promjenu potrošačkih navika i zagovaranje ključno je za smislenu i učinkovitu klimatsku akciju. Obitelji prenose vrijednosti kroz generacije, stoga je važno usađivanje održivih navika i osviještenosti o klimi u obiteljima od rane dobi. Integracija načela kružnog gospodarstva u obrazovanje u ranom djetinjstvu može pomoći u izgradnji održivog ekonomskog modela koji se temelji na smanjenju otpada i regeneraciji prirodnih resursa. Obitelji kao potrošači i zagovornici mogu potaknuti prijelaz na kružno gospodarstvo.

Međunarodni dan obitelji 2024. ima za cilj podići svijest o tome kako klimatske promjene utječu na obitelji i ulogu koju obitelji mogu igrati u klimatskim akcijama. Kroz obiteljske i društvene inicijative, možemo poticati klimatske akcije obrazovanjem, pristupom informacijama, obukom i sudjelovanjem u zajednici.