GradIzdvojeno

NOVA REKREACIJSKA ZONA Započela izgradnja nogometnog igrališta na Banji

0

U utorak 19. rujna započeli su radovi na prvoj fazi izgradnje Rekreativne zone Banja u sklopu koje će se realizirati nogometno igralište. Procijenjena nabavna vrijednost projekta bila je 73.500,00 eura bez PDV-a, uz osigurano sufinanciranje u iznosu 35.909,00 eura iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i iz proračuna RH posredstvom LAG-a Neretva. Radovi će biti dovršeni do kraja godine.

Cilj je napraviti novu rekreacijsku zonu na području Ploča, kao odgovor na sve veći interes građana za rekreativnim sportom, a pri tom iskoristiti dostupna gradska zemljišta i staviti ih u javnu upotrebu.

U sklopu trenutnih radova izradit će se armirano-betonski temelji i zidovi, 380 m2 asfaltirane podloge igrališta s nogometnim golovima, uredit će se kolne i pješačke površine, ugraditi klupe, koševi za otpad, ograda igrališta s čeličnim stupovima te čelična vrata, postavit će se 4 stupa javne rasvjete s 8 reflektora, javna slavina s pitkom vodom te će se postaviti odvodnja s pripadajućom rešetkom.

„Pristupili smo ovom projektu prema pravilima struke, izradivši idejni projekt za širi obuhvat koji je površine cca 3200 m2. Odabrali smo za početak urediti jedan dio obuhvata, a to će biti nogometno igralište, upotrebno najpotentnije i najpotrebnije. U narednom periodu razvijat ćemo projekte za druge dijelove obuhvata i, nadam se, u skoroj budućnosti imati cijelu jednu novu rekreativnu zonu koja će okupljati građane u fizičkoj aktivnosti, ali i razonodi“, rekao je gradonačelnik Mišo Krstičević.

Promišljajući cjeloviti prostor ove zone, iz Grada Ploča paralelno su dali izraditi projekt hortikulture i navodnjavanja unutar obuhvata igrališta, koji će se izvoditi dok traju građevinski radovi na samom igralištu.

Kroz daljnji razvoj pojasa u budućnosti se predviđa uređenje igrališta za djecu, igrališta za odbojku na pijesku, postavljanje stolova za stolni tenis, uređenje ljetne kuhinje, uređenje zone kupališta, sanitarnog čvora kupališta te 24 parkirališna mjesta.