Regija

KRVAVAC II U tijeku je izrada Urbanističkog plana uređenja

0

OBAVIJEST O IZRADI UPU-a DJELA NASELJA KRVAVAC II

Sukladno članku 88. Zakona o prostornom uređenju, Općina Kula Norinska obavještava javnost kako je pokrenuta izrada Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Krvavac II.

Mole se svi zainteresirani da u roku 15 dana (do 24.1.2023.) dostave svoje prijedloge kako bi se mogli uzeti u obzir prilikom izrade prijedloga plana.

Obuhvat Plana čini građevinsko područje naselja Krvavac II smješteno južno uz rijeku Neretvu, između lokalne ceste L-69012 i državne ceste D9.

Potiču se građani da iskažu svoj interes pogotovo u dijelu potrebnih rekreacijskih, javnih i društvenih sadržaja (parkovi, dječja igrališta, rekreacijska i sportskih igrališta, domovi kulture i sl.) ali i gospodarskih sadržaja kako bi se kroz plan, a temeljem iskazanog interesa formirale primjerene površine i lokacijski uvjeti.

Detaljne informacije o tijeku izrade izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Krvavac II mogu se dobiti u općinskoj upravi Općina Kula Norinska ili na telefon 020/693-527.