GradIzdvojeno

KRUŽNI TOK KOD LIDL-a Čeka se ishođenje građevinske dozvole nakon čega mogu početi radovi

0

Gradsko vijeće Grada Ploča na jučerašnjoj sjednici jednoglasno je donijelo odluku o ustupanju bez naknade nekretnina označenih kao k.č. br. 4559/322 k.o. Kominstari i k.č. br. 4559/323 k.o. Kominstari u vlasništvo Republike Hrvatske, pod upravljanjem Županijske uprave za ceste na području Dubrovačkoneretvanske županije.

Nekretnine se ustupaju bez naknade, u svrhu rješavanja
imovinskopravnih odnosa na području obuhvata zahvata rekonstrukcije raskrižja županijske ceste oznake Ž6216 i nerazvrstanih cesta kod trgovačkog centra Lidl na ulazu u poslovnu zonu Vranjak I u Pločama.

Nakon što je gradska uprava izradila idejni projekt i ishodila lokacijsku dozvolu, donesena je odluka kojom se omogućuje ŽUC-u ishođenje građevinske dozvole, nakon koje se mogu očekivati radovi na izgradnji kružnog toka pored LIDL-a.