IzdvojenoPolitika i gospodarstvo

KRENULA KOMASACIJA Država konačno rješava problem rascjepkanog zemljišta

0

U naredne četiri godine poljoprivredne površine očekuje postupak komasacije-okrupnjavanja kako bi poljoprivredna proizvodnja bila učinkovitija i u konačnici jeftinija. Tako će se aktivirati i brojna zapuštena dalmatinska polja koja su do sada bila neobrađena.

Usprkos značajnim površinama poljoprivrednog zemljišta, Hrvatska je ispod prosjeka EU po produktivnosti prirodnih resursa i po učinkovitosti kojom ih koriste poljoprivredna gospodarstva. Učinkovito korištenje poljoprivrednog zemljišta na velikom dijelu površina ograničeno je i zbog toga što postoji znatan broj usitnjenih, međusobno udaljenih, obradivih površina.

Samim postupcima komasacije smanjit će se broj zemljišnih parcela po jednom vlasniku/korisniku, a povećat će se površina pojedine parcele. Rješavanjem imovinsko pravnih odnosa na područjima obuhvaćenim komasacijom višestruko se utječe na učinkovito upravljanje poljoprivrednim zemljištem. Komasacija ne doprinosi samo boljim ekonomskim učincima već utječe na razvoj i povećanje kvalitete života u ruralnim područjima, što u konačnici dovodi do smanjenja iseljavanja iz ruralnih prostora. Postupcima komasacije, na onim površinama za koje će to biti potrebno i prihvatljivo s obzirom na položaj i namjenu, planira se gradnja javne mreže poljskih puteva za jednostavniji i sigurniji pristup poljoprivrednim zemljištima te izgradnja javne mreže kanala za potrebe melioracije.

Dio pripremnih aktivnosti za komasaciju proveden je još u 2021. godini. Započete su konzultacije s korisnicima, upućen je poziv županijama, gradovima i općinama za iskaz interesa za provedbu komasacije u tijeku su pripremne aktivnosti za izradu idejnih rješenja u kojima Državna geodetska uprava, Ministarstvo pravosuđa i uprave u dijelu poslova koji obuhvaćaju izmjeru, upise u katastar i zemljišne knjige.

Provedbom postupaka komasacije, područja koja su trenutačno manje pogodna zapoljoprivredu zbog različitih loših uvjeta (usitnjene čestice, otežan ili onemogućen pristup istima) postat će atraktivnija za poljoprivrednu proizvodnju, obzirom da će se u postupcima komasacije, između ostaloga, planirati i mreža javnih pristupnih poljskih puteva, kao i sustava za melioraciju, tamo gdje se pokaže potreba za takvim sustavima.

Financiranje projekta okrupnjavanja poljoprivrednih površina osigurat će se iz EU fondova, državnog proračuna te proračuna gradova i općina pa izravni korisnici zemljišta u konačnici ne bi trebali imati nikakve financijske troškove.

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je javni poziv za odabir određenog područja za provođenje komasacije u skladu s Programom komasacije poljoprivrednog zemljišta do 2026. godine. Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava jedinica lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba u kojima prijavljuju određeno područje/poljoprivredno zemljište za komasaciju. Javnim pozivom prema Programu komasacije se planira provesti do 2026., u približnom iznosu od 300 milijuna kuna, pri čemu je 250 milijuna kuna osigurano iz Mehanizma za oporavak i otpornost i 50 milijuna kuna iz nacionalnih sredstava, a uključivat će najmanje 18.000 ha poljoprivrednog zemljišta.

Izvor: Slobodna Dalmacija

foto: Life and Ventures