Grad

IZRADA FOTO NAPONSKOG SUSTAVA IZVOR-u Ploče odobreno 65.697,78 € (495.000,00 kn)

0

Iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU Izvor Ploče obaviješten je o prihvaćanju projektnog prijedloga “Povećanje energetske učinkovitosti vodoopskrbnih postrojenja/objekata” u cjelokupnom iznosu troškova 65.697,78 € (495.000,00 kn) odnosno 90% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova.

Projekt će se provoditi u partnerstvu sa Komunalno d.o.o. Vrgorac.

Projektom je predviđena izrada idejnog i glavnog projekta fotonaponskog sustava za napajanje CS Klokun i skladišta tehničke službe “Prnjari”, izrada glavnog projekta za energetsku obnovu vodoopskrbnog objekta (zgrade) na vodocrpilištu “Klokun” te izrada tehničke dokumentacije za optimizaciju rada crpki unutar CS Klokun.