GradIzdvojeno

Grad Ploče raspisao natječaje za financiranje udruga civilnog društva

0

Grad Ploče raspisao je pet javnih natječaja za financijsku podršku programima i projektima udruga od interesa za opće dobro, a u svrhu stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, kako bi se stvorili preduvjeti za učinkovitije pružanje javnih usluga, ali i unaprijedili organizacijski kapaciteti udruga. Ukupna vrijednost svih natječaja za 2023. godinu iznosi 65.034,00 eura.

Javni natječajima je obuhvaćeno sljedećih pet područja:
– Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava programima i projektima udruga u području kulture za 2023. godinu,
– Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava programima i projektima u području djelovanja građana na razvoju lokalne zajednice za 2023. godinu,
– Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava programima i projektima udruga proizašlim iz Domovinskog rata i NOB-a za 2023. godinu,
– Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava programima i projektima udruga u području socijalne skrbi i zdravstva za 2023. godinu
– Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava programima i projektima u području sportskih manifestacija i rekreacije za 2023. godinu.

„Pozivamo sve udruge da iskoriste ovu priliku i s potporom Grada unaprijede svoj rad, realiziraju bogatije programe i time daju veći doprinos zajednici kroz svoje djelovanje“, poručili su iz Grada Ploča.

Prijave za sufinanciranje podnose se u razdoblju od 27. siječnja do 27. veljače 2023. godine, a više informacija moguće je pronaći na službenim stranicama Grada Ploča pod kategorijom Natječaji/Udruge/2023.